z autorského tisku Andělské zelí, 2020

Magnolie

Už není nic?
Není…
Ani náš svět?
Ani náš svět…
A co tedy je?Martin Stöhr
Je jenom strom…
A zůstaly hvězdy?
Zůstala tma…
Tak ať nikdo nespí!
Ať nikdo nespí?
Ať nikdo nespí!
A nikdo…
Nikdo se nebude smát!

A—Z

Nad zahradou
Hvězdy planou

+

+ +

Aladin nese lampu a gin
Všechno je tu dokonalé
Mistr už léta nepije nic

Slyší jak raší
andělské zelí

Kdo nespíš rozuměj!