Andrea Baštýřová (* 1990) se narodila v Havlíčkově Brodě. Studovala na AVU v Ateliéru kresby u Jiřího Petrboka. Její práce jsou rozpoznatelné skrze výraznou fikční imaginativnost, kterou převádí do kresby, objektů i malby. Plynule se pohybuje mezi plochou a objektem. Pro její kresby s výraznou technickou zručností, citlivostí pro stupně tlaku i prací s kompozicí a perspektivou jsou jí překvapivě předlohami šité objekty. Vytváří figury a postavy, které probouzí divákovu imaginaci a nechávají jej bloudit autorčiným fantazijním světem, aby rozpoznal, jakou bytost mu předložila. Baštýřová ve své imaginaci propojuje množství kreatur, které jsou svými prvky připodobnitelné ke zvířatům nebo stvůrám a příšerám, ale jako celek vytváří pozoruhodná neidentifikovatelná stvoření. Ta pak ještě kresebně zachycuje. Z objektu se tedy navrací k ploše v podobě kresby nebo malby. V médiu kresby i objektu pracuje v rozličných měřítkách – od malých figur, které slouží většinou jako předlohy, až k několikametrovým sochám zpravidla zhotoveným z textilu. Stejně tak je tomu u kresby, kdy ve velkém formátu vynikne i vycizelovanost a autorčina preciznost. ∞