Monika Žáková (* 1987) se narodila v Praze. Studovala na pražské Akademii výtvarného umění v ateliéru Malba I prof. Jiřího Sopka. Různé materiály, vztahy tvarů a rozmanité technické postupy jsou příznačné pro práce, jejichž kořeny se dají nalézt v experimentální tvorbě 60. let. Do současnosti vstupuje Žáková artikulací nových forem, propojením prací v instalace a vztahem k realitě jako takové. Její vyjadřování se drží nejčastěji v monochromatickém spektru mnohdy velkých formátů, které umožňují vyznít plastičnosti děl. Plocha je materializovaná a vede tak kontrastní dialog s dnešní povahou doby. Skladba obrazu je vyvážená, nepostrádá řád ani napětí. Linie a geometrické řešení jsou jednou vrstvou přecházející skrze použitou techniku až k reliéfnímu vyznění obrazů. Obraz jako celek pak dotváří konkrétní způsob nasvícení. ∞