Ondřej Basjuk (* 1983) se narodil v Domažlicích. Šárka Koudelová (* 1987) se narodila v Českých Budějovicích. Oba autoři a zároveň partneři studovali na pražské Akademii výtvarných umění v Ateliéru grafika II pod vedením Vladimíra Kokolii. Přestože vytváří oba autonomně své vlastní projekty, průběžně tvoří díla i instalace společně. Prvním takovým dílem byla společná fotografie pro výstavu v Entrance Gallery v roce 2014, kdy se jednalo o montáž dvou záběrů stejného místa, ale vyfoceného každým z autorů, a vznikla tedy syntéza dvou pohledů na stejný subjekt – v tomto případě šlo o krajinný motiv jeskyně. Tuto výstavu provázel i společně namalovaný obraz, který je jako médium oběma autorům nejvíce vlastní. Jejich společné soužití se promítá i do jejich autorských projektů, kdy jednotlivé předměty, které se stávají součástí instalace, jsou zároveň předměty sdílenými oběma autory. Individualitu každého z autorů ve společných projektech nejvíce zachovává právě forma instalace, která oba umělce propojuje, ale zároveň nechává prostor pro vklad každého z nich. Tematicky se autoři protínají ve fikční historii, přírodních motivech, archeologii a konstrukci nových prostorů. ∞