Julia Koudela Hansen-Löve (* 1975) se narodila ve Vídni. Absolvovala AVU v ateliéru malby Jiřího Sopka, ve studiu malby pokračovala na Hochschule für Bildende Künste v Drážďanech v ateliéru malby a grafiky Hanse Petera Adamskiho. Motivy přírody, mystika, tajemno jsou prvky, které tvorbou autorky dlouhodobě prostupují. Bezbřehá škála prostoru pro zobrazení vnitřního světa zobrazovaného skrze motivy hor, schovaných míst, zákoutí s pamětí, krystaly, kostmi, nerosty, zázraky a pohromami jsou spolu s rozměrem náhodnosti, určitou magií, která je v jejím rukopise vnímatelná. Některé obrazy jsou malovány na plátno, jiné na dřevo nebo nalezený materiál tak, aby s ním splynuly a na jeho struktuře vytvořily další vrstvu sdělení. Každý z obrazů vtahuje do určité tenze nevyřčeného, do napětí mezi přírodním řádem a iracionalitou. V obrazech fouká vítr, který lze cítit nebo ukrývá poklad, který se možná dá najít. Jakoby bylo na místě použít trpný rod a autorku nepovažovat za aktivní tvůrkyni, ale jako prostředníka, jejíž rukama tahy štětce vznikají vedením jiného řádu. ∞