Anna Matuszna studovala fotografii na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Zabývá se převážně módní fotografií a dokumentováním okolního světa. V soboru Axis Matuszna otevírá otázku lidské identity, hledání sebe sama, touze po poznání a přijetí vlastních kořenů. Výtvarné uchopení tématu pracuje s konkrétními vizuálními prvky, které metaforicky odkazují k jednotlivým otázkám hledání. Potemnělými scénami přináší divákovi ztišení a prostor pro rozjímání nad jednotlivými obrazy, které se vzájemně propojují a vytváří celistvou otázku o zkoumání identity. Očním kontaktem upoutává portrét starého muže zrcadlící své prožitky a zkušenosti zhmotněné ve své podobě. Je zároveň univerzálním zrcadlem každého lidského života. ∞