Milan Krištůfek (* 1978) se nebrání ničemu, co mu přináší radost. Vystudoval krásné instalatérské řemeslo s nástavbou pro vedení vícera instalatérů. Po různých oklikách – kdy si vyzkoušel práci osvětlovače na operačních sálech, čajového tovaryše, bedňáka v pouličním divadle a produktového fotografa „mlíka a piva“ – zakotvil na obou volných nohách jako grafický úpravce všeho možného i nemožného. Se dvěma kamarády založil a po osm let organizuje festival Fotojatka, který kombinuje velkoformátové promítání fotografie s hudbou nejenom v potemnělých kinosálech, ale i na venkovních fasádách budov. Nějaký čas také sbíral zkušenosti jako galerista pěti volných stěn v prostoru DČČB. Tato zkušenost ho natolik nadchla, že si na začátek dalšího roku naplánoval otevření galerie, jejíž název i místo zatím tají. Momentálně navštěvuje Institut tvůrčí fotografie v Opavě. Tento rok byl vybrán mezi 12 talentů festivalové sekce FotoFresh Canon Award v rámci fotografického festivalu Fotosféra.

Natura universum
„Hledáním univerzální krajiny jsem se pustil do velkého dobrodružství. Jako bych osahával prostor, ve kterém žiji. Jako bych vedl dialog s někým, koho jsem dlouho neviděl, a přesto jej dobře znám. Jako bych hleděl do svého nitra.“ ∞
autor: Milan Krištůfek