Fotografuji krajinu jak okolonás, tak uvnitř nás. Snažímse zhmotnit vlastní představya pocity. Veškerá moje tvorbaje reakcí na určitý prožitek,pocit, vjem. Ačkoliv mákaždé dílo svůj vlastní příběh,netrvám na tom, abych hosdělovala verbálně. Vnímánídíla jako takového ponechámna „čtenáři“.

Tereza Příhodová, 1987, Třebíč
Studium FAMU od roku 2006.