Lukáš Rittstein (* 1973) studoval Akademii výtvarných umění u profesora Huga Demartiniho v sochařském ateliéru a u profesora Aleše Veselého v ateliéru monumentální tvorby. Pokračoval postgraduálním studiem na UMPRUM v ateliéru Sklo v architektuře u profesora Mariana Karla. V roce 1999 obdržel Cenu Jindřicha Chalupeckého. Jeho sochařská tvorba je obsáhlá a obsahově víceznačná. Odráží autorovu hlubokou představivost a zájem o ekologické a globální otázky týkající se našeho životního prostoru. Jeho dílo je ovlivněno i mnohými expedicemi za přírodními národy do Papuy Nové Guineje, které podnikal spolu s fotografkou a malířkou Barborou Šlapetovou. Charakteristické je pro jeho tvorbu přebírání nejrůznějších předmětů každodenního života, které kombinuje s vlastními tvary vyrobenými z laminátu. Zhmotňuje tak konfrontace zájmů vnitřního a vnějšího vesmíru ve své svébytné formě. ∞