Lukáš Kalivoda (* 1986) vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, Ateliér skla, u prof. ak. mal. Vladimíra Kopeckého a Ronyho Plesla. Pracuje se sklem jako komplexním předmětem zájmu. Zkoumá jeho hranice a v kontextu dalších možností je rozšiřuje. Materiál recykluje a dává mu novou podobu přidáváním dalších prvků nebo naopak jejich odnímáním. Hledá syrovost a esenci materiálu, ideálně oproštěného od designu. Vytváří jak užité umění, tak svébytná díla vycházející z podstaty materiálu. Aktuálně již několikátý rok zdokonaluje vlastní technologii tisku, u níž se za pomoci zkonstruované válcové sestavy tiskne inkoustovými barvami na vybraný materiál, kterým je například plátno. Touto technikou vytvořil deset metrů dlouhý tisk, jenž nese vizuální a časovou stopu. Jedná se o několikavrstvý barvový záznam, kód. V kontextu současné doby přenášení informací skrze digitální a jiný tisk se jedná o aktuální umělecké dílo nadčasové estetiky. ∞