Mark Ther (* 1977) vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze v ateliérech Malba II. u Vladimíra Skrepla a Nová média I u Michaela Bielického. V roce 2004 získal stipendium na soukromé škole The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, která sídlí na Manhattanu v New Yorku. O sedm let později se stal laureátem Ceny Jindřicha Chalupeckého. Dlouhodobě tvoří v médiu videoartu a kresby a věnuje se instalacím a komplexním tematickým situacím. Přestože pracuje multimediálně, jeho konzistence tkví právě v tématech, která zpracovává. Těmi jsou sudetoněmecká kultura, nacismus a odsun Němců, ale i homosexualita, camp a queer estetika, která se z těchto závažných historických úseků v dílech Thera vynořuje a je jimi pravidelně prolínána. Dílo specifické bizarnosti, kontroverze, krajností ale i poetičnosti a přítomnosti humoru, je tříbeno ve velmi rozechvělých nuancích náznaků a doslovnosti, které jsou pro Thera charakteristické. Jeho videa, která od dvou minut čítají až ke stopáži dvaceti minut, jsou estetickým vyprávěním příběhů, které mísí fakta a historické prameny s autorovou imaginací. Ther pracuje s historickými událostmi a skrze svou tvorbu je oživuje, doplňuje a prolíná fikci s realitou. A to ať už v příběhu tří mladých mužů ve 30. letech 20. století – syna Thomase Manna Klause, muže ze Sudet a dalšího místního muže ve snímku Golo (21 min, 2021). Ty Ther nechává prožívat konfrontaci metropolitní sexuality s provinční zvědavostí, na které několik desetiletí poté ve vyprávění vzpomíná Golo, Mannův syn.