Vladimír Seman (* 1985) se narodil v Prešově na Slovensku. Studoval na ZSUŠ Prešov obor Grafická úprava tiskovin a absolvoval Ateliér grafiky a experimentální tvorby na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích. Aktuálně působí jako pedagog na ŠUP v Prešově. Zabývá se malbou a digitální grafikou, což se také odráží v jeho výstavní činnosti. Dále se věnuje vektorové grafice, kresbě, ale také klasické grafice a výrobě šperků.

homeoffice – grafika zobrazuje vnitřní svět jednotlivých bytů v karanténním období z venkovního pohledu. Poukazuje na to, že i přes omezení se však nezastavil, jen se přesunul a transformoval na život uvnitř. Celý den, od východu po západ slunce, se v soukromí jednotlivých bytů pracuje, učí, odpočívá. Celodenní bytí se stalo homeofficem.