Osamocené postavy bloudí krajinou, zdolávají překážky, viditelné nebo nepřítomné, snaží se vymanit ze svého prostředí. Malby Tadeáše Kotrby lze vnímat jako určitou formu osobního deníku, vycházejí z jeho vnitřního světa, z empatického vnímání jevů, které jej oslovují. Výstava v brněnském Domě umění představuje jeho nejnovější obrazy.

Tadeáš Kotrba, malíř mladší generace, vybral pro brněnskou výstavu velkoformátové obrazy z posledních dvou let. Charakterizují jeho nejnovější tvorbu, ve které se prolínají dvě roviny – reakce na konkrétní dojmy, osobní zkušenosti a existenciální úvahy obecnějšího dosahu. Tadeáš Kotrba také často vychází ze svých záznamů z cest, kde jej inspiruje nové prostředí, genius míst, která poznává a vnímá jinak než lokality, jež zná už dlouho a jsou pro něj spojeny se vžitými konotacemi.

Pro své malby používá lněné plátno a jako podkladový nátěr využívá velkou vrstvu klihu, který vytváří lehce třpytivý podklad. „Vzniklo to před pěti lety při jedné asijské cestě. Odjížděl jsem s tím, že chci načerpat nějaké divoké barvy, v asociaci s exotikou jsem si představil, že budu malovat nějak divoce. Ovšem tím nejsilnějším vjemem byl nakonec všudypřítomný prach. Lněné plátno má pro mě symboliku toho prachu,“ říká Tadeáš Kotrba. „Zároveň má režné plátno k přírodě, ve které se tyhle obrazy odehrávají, tak nějak blíž.“

Motivy Kotrbových obrazů poskytují vícero interpretačních výkladů, nejsou ukotveny v konkrétním čase a prostoru – divák je může spojovat s vlastními prožitky a objevovat v nich sdělení, související s jeho osobními zkušenostmi. º


Tadeáš Kotrba: Tři principy
Dům umění města Brna (Malinovského náměstí 2, Brno)
6. 12.—4. 3.text: Petra Fujdlová