kniha na léto | Atlas oblaků

kniha na léto | Atlas oblaků

Prázdniny jsou slovo, které ve mně otevírá prázdné horizonty pod blankytnou oblohou, již sem tam narušují cirrus fibratus vertebratus a cirrus stratiformis undulatus.

Tags: , , , , , , ,

kniha na léto | Atlas mraků

Dny už jsou pěkně dlouhé oproti těm zimním, proč je nevyužít k četbě? Atlas mraků vás provede různými lokacemi v různých časech a dobách, různými situacemi a dobrodružstvím… pod jednou oblohou.

Tags: , , , , , , , , ,