kniha na léto | Atlas oblaků

kniha na léto | Atlas oblaků

Prázdniny jsou slovo, které ve mně otevírá prázdné horizonty pod blankytnou oblohou, již sem tam narušují cirrus fibratus vertebratus a cirrus stratiformis undulatus.

Tags: , , , , , , ,