Pane vrchní, nalejte mi ještě Mozek!

Alkohol a kultura nerozlučně patří k sobě. Tento neoddiskutovatelný fakt, kterým se ohání studenti nejen uměleckých oborů a který straší lékaře v protialkoholních léčebnách, lze v literární podobě pojmout všelijak. Od textů Bohumila Hrabala, kde litry piva stékají z každé stránky, k realistickým popisům kocovin třeba u Charlese Bukowského. Co se však na alkohol podívat z nadhledu, jako na určující fenomén naší civilizace, který nás formuje po stránce myšlenkové i duchovní, a to více, než bychom si na první dojem byli schopni připustit?

Tags: , , , , , , , ,