Obrazy krásy, vnitřního napětí a neklidu

Obrazy krásy, vnitřního napětí a neklidu

Galerie Rudolfinum vystavuje Michaëla Borremanse. Autora, jehož plátna promlouvají na univerzální témata, která specificky rezonují se současným chápáním, přičemž
jeho dílo je charakteristické znepokojivě silným psychologickým momentem.

Tags: , ,