Přestože je termín expedice nejčastěji spojován s průzkumem neznámých končin a krajin, nemusí být taková výprava vždy naplněna pouze ve fyzických rozměrech. Průzkum se může odehrát nejen za hranicemi neznámých míst, ale i v rámci vybraného oboru do jeho nespočetných vrstev. Jakmile se nějakému oboru začneme věnovat více než zájmově, zjistíme, že objevování jeho hranic nemá konců a jejich posunování vzniká paralelně s každou další chvílí, ve které se daný obor rozvíjí. V redakci Artiklu se nejčastěji vydáváme na expedice kulturní. A ta, na kterou vás společně s námi zveme v červenci, byla po dlouhém období hibernace kultury již bytostně očekávána. Přestože je potřeba stále obezřetně našlapovat a dodržovat pravidlo 3R (ruce, roušky, rozestupy – pozn. redakce) v rámci kulturních servisů vás už opět plnohodnotně informujeme o širokém rozpětí akcí a událostí, které nejsou pouhou zábavou, ale přináší hlavně obohacení o nejrozmanitější projevy tvorby, možnost jejich prožívání a sdílení – opět tedy IRT (in real time – pozn. redakce). V rámci jednotlivých rubrik vás pak zveme k tónům Izraele, k indonéskému orchestru, na poušť z veršů nebo na okamžik do Brna, kde se můžete zdržet i déle.