Letošní výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze není jen sesbíranou mozaikou závěrečných studentských prací, ale koncepčně postavenou výstavou, která kromě děl ukazuje i méně navštěvované části Veletržního paláce. A velmi dobře se jí podařilo provětrat osmdesátkový odér chodeb.

Minimalistický červenobílý vizuál uvádí výstavu New Wave. Tu sestavil kurátor Václav Janoščík a začíná v korzu Veletržního paláce. Objekty z klasických materiálů konfrontují konceptuální instalace a v celém prostoru tak vzniká občerstvující dialog děl, která by si na první pohled neměla co říct. Vyvstávají jen otázky, jestli jsou všechna díla uchopitelná bez rozšíření anotací, kterou nejednou postrádám. Vnímání děl pouze vizuálně bez rozšíření kontextu ubírá mnohým na rozkrytí jejich dalších vrstev.

Sjednotit výstavu akademie, která pracuje v nejkontrastnějších přístupech, do jedné výstavy není jednoduché. Potkávají se klasická média s těmi novými. Potkává se klasická socha s intermediálními pracemi. Potkávají se díla, která přináší dojem ve své konečné podobě s díly, která jsou dveřmi k řadě dílčích otázek. Spojnicí výstavy je její koncepčnost. Členění do několika prostor i úrovní Veletržního paláce citlivě akcentuje společné prvky děl. Malířské a grafické práce zůstávají pospolu v prvním patře, členité třetí patro si rozděluje malby, objekty, instalaci s textilem i prezentaci architektury. Vyloženě zážitkem je chodba za velkou dvoranou, která sdružuje intermediální a instalačně náročnější díla. Tam dostávají velkorysý prostor veškeré předložené práce. Velkoformátový obraz nechává vstoupit do sám sebe a divák může prožít jeho motiv bez rušení jakýmkoli dalším autorským sdělováním v bezprostřední blízkosti. Jako by dnešní kurátoři i architekti výstav zapomínali pracovat i s tichem, prázdnem, pomlkou a klidem. Tak výraznými sdělovacími prostředky! V chodbě za velkou dvoranou se to ale podařilo a divákovi je umožněn hluboký a intimní zážitek vjemů, které nenarušuje snaha ukázat kvantitu v rozlehlém prostoru.

Výstava diplomantů AVU je ponořením se do vln na více jak jedno odpoledne. Ráda bych se vrátila jak do Veletržního paláce, tak i poznala jejich další díla na webových stránkách nebo internetových portfoliích. Bohužel spousta z absolventů webovou prezentaci nemá k dispozici, což považuji za velký nedostatek a nebylo by špatné na tuhle podobu autorské identity klást větší důraz.

Jednotlivá díla výstavy nemá smysl vyzdvihovat. Existovalo by mnoho klíčů, podle kterých je lze zdůraznit nad ostatními. U diplomantské výstavy, kde se potkávají veškerá média akademie, by to postrádalo smysl. O to na této výstavě ani nejde. New Wave jednoznačně ukazuje rozmanitost a u některých děl jejich překvapivou zralost a hloubku. Až s neklidem ale také zrcadlí, co mladou generaci autorů tíží a co reflektují. Přestože žijeme ve velmi vysokém životním standardu, spousta děl vtahuje do niterních pocitů prázdnoty, ztracenosti a snahy hledat. Je to odraz doby nebo generační téma bez ohledu na dostupnou kvalitu života každého z nás? ∞


New Wave. Diplomanti AVU 2017
NG – Veletržní palác (Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
24. 6.—30. 7. • vstup zdarma