červená – země – čich
černá – ego – instinkt
průsvitná – entita – duch

Konceptuální umělec Stanislav Filko (1937–2015) představuje sedm let po své smrti neo­‑avantgardní proud v (česko)slovenském umění. Společně s Alexem Mlynárčikem byl v sedmdesátých letech klíčovou osobou environmentálního umění, happeningu a akčního umění. Například skrze projekt Happsoc (HappySocialism, HappeningSocial) podpořený manifestem, vyzýval k hlubšímu vnímání okolí a vnějších vztahů mezi jeho prvky v aktuálním čase. Hluboké osobní zaujetí transcendentální filozofií a metafyzikou dalo vzniknout vizuálnímu systému reagujícímu na materialistickou ideologii marxismu­‑leninismu.


Po návratu z USA v roce 1990 (kam emigroval přes Západní Německo roku 1981) přináší do československého kontextu zcela specifické vnímání světa vnějšího i vnitřního. Ovlivněn byl mimo jiné strmým technologickým pokrokem v oblasti dobývání vesmíru. Nejen Filkovo pojetí kosmu je zcela jedinečné. Formát plošného obrazu pro něj není dostatečnou formou k vyjádření myšlenek. Přístup k tradičním médiím narušuje modelací odpovídající jeho potřebám. Proč využít jen přední desku obrazu, když se dá použít i ta opačná? Filko se vyjadřuje trojrozměrnými objekty a instalacemi – jeho přístup přesahuje konkrétní uměnotvorná média. Malba, kresba, koláž, asambláž jsou pojeny silnou symbolikou. Pracuje s předměty a materiály, které nás běžně obklopují, a transformuje je podle svého vidění. Díky účasti na mezinárodních přehlídkách umění se zapsal do kontextu přesahující hranice Československa. Jeho díla jsou dnes zastoupena v mnoha prestižních zahraničních sbírkách.

Pět dimenzí v jednom prostoru

Filkova umělecká tvorba nebyla dosud utříděna a analyzována. Důvodem je především rozsah, komplexita a jedinečnost, která stěží nachází v kontextu československého umění srovnání. Cestou kupředu je bezesporu právě probíhající výstava Registrace. Rozsáhlé prostory Fait Gallery umožnily vystavení i velkorozměrných děl, která doposud na své vystavení a představení čekala. I díky tomu se jedná o největší výstavu Stanislava Filka, co do počtu děl.

Vertikalita bývalé sladovny královopolského pivovaru, akcentovaná v tektonice architektury, byla potlačena pokrytím stěn reflexní fólií. Neotřelý kurátorský přístup díky tomu zapůsobí i na častého návštěvníka galerie. Prostor není předělen, rozpíná se do své plné šířky. Díla jsou v něm vystavena v policích a vitrínách tak, že spolu vnitřními významy komunikují. „Filková práca je radou exhibícii a ich vzájomná inštalácia tvorí samostatné univerzum. Domnievam sa, že toto bol zámer jeho tvorby – vytvoriť vlastný, všeobjímajúci svet, ktorého stredom je on sám, resp. ním reprodukovaný, mnohonásobný odraz reality,“ komentuje výstavu Ing. arch. Ján Studený (ateliér Kopecký a Studený architekti. KSA). Stříbrná fólie na stěnách zrcadlící vystavená díla vytváří dojem nahlédnutí do kosmu samotného autora a jeho systematizovaného světa. Sympatické je ekologické uvažování tvůrců instalace, a tedy možnosti opětovného využití výstavního mobiliáře i v dalších projektech.

Kurátorské pojetí Borise Ondreička reaguje na rozvětvenost Stano Filka a nesnaží se o běžnou retrospektivu. Naopak, nadčasovost a aktuálnost jeho díla je vyzdvižena. Kurátorský text v podobě poměrně obsáhlé brožury nebo návodu ke čtení expozice zdůrazňuje, že se nejedná o výstavu autora, ale výstavu o díle autora. Registrace má být doslovným inventářem nebo výčtem reprezentativní části děl, ukazující na autorovo tvůrčí rozpětí. Tvůrci expozice představují jednotlivá období Filkova života a ukazují šíři technik se kterými pracoval. Napovídají tak divákům, jak číst autorovo mnohovrstevnaté dílo a myšlenkové pochody. Skrze třídění do příslušných kategorií začínají proces katalogizace, který bude zcela jistě v příštích letech pokračovat.

Štvrtok, pondělok, piatok…
Registrace Stana Filka je úctyhodným počinem hodným shlédnutí, i když pravděpodobně neuspokojí každého návštěvníka. Přes zdánlivou vizuální líbivost klade ze své podstaty (autorova uvažování) vysoké nároky na pochopení vnitřních vztahů vystavených objektů. Instalace odpovídá nesnadno čitelnému, avšak sofistikovanému uvažování Filka, pohybující se na úrovni metafyzických spojení. Vyžaduje hlubší pozastavení, zamyšlení a ochotu porozumění souvislostem, které nejsou pro člověka explicitně viditelné. Vyvoláním potřeby bezprostřední edukace o pozorovaném je divák probuzen k aktivitě, ať už dobrovolné nebo nedobrovolné.

Registrace Stana Filka
Fait Gallery (Ve Vaňkovce 2, Brno)
6. 10. 2021 — 8. 1. 2022