Každý rok v dubnu se v Klatovech koná historická konference Barokní jezuitské Klatovy, kde se setkávají specialisté na barokní dobu. Od roku 2016 je součástí jejich programu pravidelně i výstava nejčastěji s religiózní tématikou, kterou připravuje Pavilon skla Klatovy jako doprovodný program.

V letošním roce jde o výstavu zaměřenou na jeden z významných fenoménů (nejen) barokní zbožnosti – skleněné památky z poutních míst zejména v českých zemích.
Poutníci se ve střední Evropě vydávali s procesím pod vlajícími korouhvemi, s kříži a monstrancemi často na mnohadenní cestu. Za zpěvu a modliteb se krok za krokem blížili ke svému vytouženému cíli, aby si zde vyprosili odpuštění či zvláštní milost. Mnozí putovali jednotlivě či v malých skupinkách i na místa velmi vzdálená, jako bylo třeba Santiago de Compostela ve Španělsku.
Na poutním místě se věřící zúčastnili především náboženských obřadů, byly tam ale také stánky s prodejem upomínkového zboží. Každý si chtěl přinést domů nějakou upomínku na svou pouť, která mohla být i dárkem pro někoho, kdo nemohl na poutní místo sám dojít. A nabídka tu byla široká – od oplatek či perníků, přes porcelánové sošky až k „zázračným lékům“. Významné místo zde měly i předměty ze skla – růžence, podmalby, číšky a poháry s rytým či malovaným pohledem na poutní místo, malované či ryté lahve na likér nebo zázračnou vodu (prysky), později také stříbřené sošky a svícny, skleněné obrázky podložené barvotisky, těžítka i popelníky. Právě takové upomínkové předměty z 18. až 20. století budou k vidění na výstavě Upomínky z poutních míst a návštěvník se tak může přenést do atmosféry tehdejších poutí, kde je trhovci ve stáncích jeden přes druhého nabízeli.

text: Jitka Lněničková

Upomínky z poutních míst
Pavilon skla Klatovy (Hostašova 917, Klatovy)
20. 4.—29. 5.