„Tento svět má svůj řád; je dělen precizními rozdíly…“ cituje Petr Ingerle v úvodu svého kurátorského textu pro výstavu Umění snížené diference Virginii Woolfovou. Svět jsme skutečně zvyklí vnímat skrze přísnou hierarchii těch diferencí, které naše smyslové vnímání vyhodnocuje jako důležité. Co ale stane, když tyto pevné formy narušíme?


Sedmička etablovaných zahraničních umělců – Josef Dabernig, Ann Veronica Janssens, Žilvinas Kempinas, Karin Sander, Bill Viola, Martin Vongrej a Heimo Zobernig – v Domě umění města Brna představí díla, jejichž společným jmenovatelem je právě takzvaná snížená diference či nuance, vytvářející protiklad k výraznému kontrastu. Vybraná díla zasahují do nejrůznějších uměleckých oblastí a rozpínají se až do přírodních věd či religionistiky. Jejich efemérnost provokuje zažité způsoby vnímání skrze materiální nestabilitu, sémantickou nejednoznačnost a prostupnost kontextů.
Výstava zároveň odkazuje na pololegální akci Stana Filka, Miloše Lakyho a Jána Zavarského Bílý prostor v bílém prostoru z roku 1974. Tato jednodenní neveřejná instalace v Domě umění města Brna vznikla z úsilí o vytvoření protiváhy k materialistické filozofii a akcentovala dobový zájem o prázdnotu a nízkou diferenci v umění. Jejím klíčovým rezultátem byla fotodokumentace a Manifest, který byl následně přeložen do čtyř světových jazyků a rozšířen na mezinárodní úrovni. Vernisáž výstavy proběhne v Domě umění města Brna ve čtvrtek 10. září v 18 hodin a bude k navštívení do 15. listopadu. º

text: Anna Kvašová

Umění snížené diference
Dům umění města Brna (Malinovského nám. 2, Brno)
11. 9.—15. 11.