Kde nestačí zrak, nastupuje sluch. Výstava Beyond the Sound prostředkuje mezioborové poznatky o tom, jak funguje svět kolem nás i jaká může být jeho budoucnost.

Výstava Beyond the Sound konaná v rámci festivalu FAUN přivádí do Brna skupinu umělců, umělkyň a kolektivů, kteří od 5. dubna do 14. července představí nejrůznější mezioborové směry, kterými se vydává aktuální sound art. Kurátorem je Jiří Suchánek, který ke konceptu výstavy uvádí: „Oslovil jsem ty umělce a umělkyně, kteří zvuk používají jako nástroj k průzkumu vybraných jevů a jako médium, které obsahuje sdělení o skutečnosti. Každý z nich používá zvuk jako specifický nosič zprávy, i když ta na první pohled nemusí být vždy zřejmá.“

Například v díle Jany Winderen, tvořeném nahrávkami z hlubin v oblasti Barentsova moře, se skrývá ne příliš pozitivní zpráva o budoucnosti ledovců a vůbec celého ekosystému Arktidy. Pořízené záznamy mapují zvukovou krajinu mořského ekosystému v období tzv. jarního kvetení, které ovlivňuje život na celé planetě a následky jehož hrozící destrukce si ještě neumíme zcela představit. Ekologické aspekty má i dílo Gila Delindra, který využitím ohořelých kmenů korkového dubu upozorňuje na lesními požáry sužovanou portugalskou krajinu, do jejíhož přirozeně se vytvářejícího prostředí ve dvacátém století zásadně zasáhla lidská činnost.

Udržitelnost a hledání alternativních elektronických systémů jsou náměty práce Ioany Vreme Moser. Její křehké sochařské struktury v sobě kombinují zvuk a elektronické obvody a vybízí k zamyšlení. V současnosti se nejvíce zabývá zkoumáním tekutin, což představí i na brněnské výstavě. Prvek tekutiny, konkrétně vody, je pak přítomen i v díle dua Evelina Domnitch a Dmitry Gelfand. Konkrétně se zaměřují na implozi vzduchových bublin coby výrazného zdroje energie.

Jak komunikovat s organismy, s nimiž nemáme společný znakový systém? To je jedna z otázek, které si ve své práci kladou Interspecifics, jenž na brněnské výstavě zastupují Leslie García a Felipe Rebolledo Carjaval. Dmitry Morozov alias :vtol: se ve svém projektu zaměřil na tzv. Schumannovy rezonance, které jsou i sto let od začátku výzkumu stále neuzavřenou oblastí. Posledním participujícím umělcem je Raviv Ganchrow, jehož Telurická konstrukce snímá mix signálů městské sítě v okolí Domu umění a přirozených elektrických proudů země.

text: Anna Kvášová

Beyond the Sound
Dům umění města Brna
(Malinovského nám. 2, Brno)
5. 4. — 14. 7.