Mytologické příběhy jsou vůbec nejstaršími dochovanými příběhy v dějinách kultury. Hlavní hrdinové v nich prožívají nejrůznější extrémní situace, ze kterých vzniká zkušenost, jejíž symbolika přesahuje rámec epického vyprávění.

V současnosti charakterizované selháním civilizačních hodnot v souvislosti s měnícími se narativy genderu i obecného statusu člověka vyvstává i potřeba revize mýtů. A příspěvkem právě k této revizi je i aktuální výstava v brněnském Domě pánů z Kunštátu nazvaná Osobní mytologie, na které svá díla prezentuje celkem dvacet tři umělců a umělkyň mladší a střední generace.
Kromě formální stránky – pro výstavu byly záměrně vybrány pouze sochy a obrazy – spojuje vystavená díla velmi osobitý, imaginativní jazyk. Jejich ústředním motivem je člověk, zasazený do nejrůznějších fantaskních dějů, nečekaných a iracionálních událostí. Metamorfující postavy se v jednotlivých dílech snaží formulovat často nesdělitelný obsah a jsou doplněny komplikovanými květinovými a zvířecími aranžmá, která poukazují na absurditu racionálního světa a zdůrazňují důležitost vztahu člověka a přírody. „Kolísáme mezi hledáním harmonie a revoltou uvnitř rozpadajícího se řádu. Přirozená a meditativní cesta k vyrovnávání se s vnějším světem vede skrze vlastní pocity a tělesnost,“ vysvětlují jeden ze záměrů výstavy kurátorky Mariana Serranová a Marika Svobodová.
Projekt začal vznikat už v roce 2021, kdy Mariana Serranová a Marika Svobodová začaly postupně navštěvovat umělce v jejich ateliérech a oslovovat je ke spolupráci. Výsledkem těchto setkání je výstava, na níž své práce představují například Anna Hulačová, Jan Kostohryz, Denisa Krausová, Josef Mladějovský nebo Jan Karpíšek.

text: Anna Kvášová

Osobní mytologie
Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno)
14. 9.—13. 11.