Výtvarnou scénu současného Izraele představí od 11. září výstava Drop Dead Funny v brněnském Domě pánů z Kunštátu. Šestnáct umělců a umělkyň mladé a střední generace spojuje záliba v černém humoru, grotesce a parodii, s níž nahlížejí konflikty týkající se rasy, genderu, ideologie a společenských konvencí.


Už od dob avantgardních hnutí z počátku dvacátého století sloužily humor a parodie jako hlavní nástroj subverze zažitých společenských norem. Zejména u dadaismu, ale také surrealismu, jeho méně politicky uvědomělé odnože, nebyla o projevy ironie, vtipu a nonsensu nouze. Odkaz těchto avantgardních hnutí, plný vizuálních a textových gagů, dvojsmyslů a popkulturních odkazů, přetrval až do doby pop artu šedesátých let dvacátého století, s dalším silným návratem v postmoderním umění let osmdesátých a devadesátých – tehdy v odvážnější, pokřivenější a grotesknější podobě než kdy předtím.

Brněnská výstava Drop Dead Funny zkoumá tyto tendence v současném izraelském umění a přináší díla z oblasti různých médií od šestnácti izraelských umělců a umělkyň. Podle kurátorky výstavy Sally Haftel Naveh je právě humor způsobem, jak se izraelští umělci s eskalací společenského napětí i politizací každodenního života vyrovnávají. Ačkoli je to možná právě politická či občanská angažovanost, kterou bychom od umělců této země čekali, namísto ní se obracejí k filmové grotesce, kanadským žertům, černému humoru, parodii, čímž zdůrazňují propast mezi prožívanou zkušeností a mediálními reprezentacemi a vyjadřují se k neurózám moderního světa – vnější či vnitřní cenzuře, propagandě či ideologiím nesoucím pečeť autority nebo posvátna.

V prvním patře brněnského Domu pánů z Kunštátu jsou k vidění díla žánrově rozmanitá, figurativní objekty a situace, postavy šité, pletené či využívající stop motion animaci, jako by se umělci a umělkyně záměrně vyhýbali moderním technologiím. O to více se však inspirují historií, literaturou a filozofií, kombinují kulturní odkazy „vysoké“ i brakové a kanadskými žertíky nabourávají zažité společenské stereotypy a hierarchie.

text: Sally Haftel Naveh, Anna Saavedra


Drop Dead Funny / Současné izraelské umění
Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno)
11. 9.—3. 11.