Inspirací pro název výstavy In a Landscape, která na začátku února startuje v brněnském Domu pánů z Kunštátu, byly skladby amerického avantgardního skladatele Johna Cage, který dokázal dát význam tichu. Skladba Imaginary Landscape no. 4, jež je komponována pro dvanáct rádií a čtyřiadvacet hudebníků, kteří podle instrukce ladí frekvenci a regulují hlasitost, nemůže být nikdy opakována stejně, protože vzniká náhodnou koláží sestavenou z útržků rozhlasových vysílání. Cage tak pomyslně vymezuje téma přírody-technologií a umění, na něž se zaměřuje výstava.

In a Landscape byla původně poměrně malá výstava šesti umělců, která proběhla na jaře roku 2016 v Praze. „Při přípravě brněnské verze výstavy, kdy se částečně proměnil tým umělců a z větší části i vystavená díla, se ukázalo, že jde spíše o otevřený projekt, který má potenciál mnoha variací a akcentů soustředěných na umělecké zkoumání vztahu příroda-kultura či civilizace, příroda-člověk, společnost,“ říká Milan Kreuzzieger, kurátor výstavy. Kreuzzieger vystudoval fyziku a dějiny umění, v současné době pracuje v Centru globálních studií Akademie věd ČR, kde se věnuje studiu kulturních aspektů globalizace.

Dimenze příroda-společnost vnímáme jako polaritní – do které sféry ale zařadíme jevy jako ozónová díra nebo globální oteplování? Výstava se zaměřuje na rejstřík různých způsobů, jimiž současné umění tematizuje krajinu prostřednictvím současných technologií. K vyjádření představy přírody využívá širokou škálu vizuálních prostředků: od olejomalby přes digitálně upravenou fotografii až ke grafickému záznamu „hacknuté“ rostliny a videoperformance. º


In a Landscape
Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9, Brno)
8. 2.—26. 3.autorka: Petra Fujdlová