Ohrožení demokracie, vzestup autoritářských režimů, nesnášenlivost vůči menšinám, cizincům a lidem s odlišnými názory, apatie a lhostejnost tváří v tvář klimatické krizi, terorismus a dobyvačné války místo mírového soužití – svět se vymkl z kloubů. Ve výstavě GHMP Group Therapy v Domě U Kamenného zvonu nahlíží přes 40 umělců na současné problémy našeho světa.

„Hledali jsme umění, které zprostředkováním pozic druhých proměňuje náš vztah ke světu a činí tak i bez toho, aniž bychom museli na vlastní kůži zakoušet opresi, bolest či znevýhodnění, o kterém referuje,“ popisuje výběr exponátů jeden z kurátorů.

Sbírka Art Collection Telekom se soustředí na umění východní Evropy a mapuje projevy, které charakterizují komplikovaný vývoj této části světa poznamenané desítkami let totality, jejím rozkladem a ne vždy snadným směřováním k demokracii. Zastoupená díla mají pomoci zprostředkovat divákovi kontakt se sociální realitou a zpřístupnit mu netradiční úhly pohledu na problémy a jejich řešení, které možná dosud nedokázal ani nechtěl vidět.
Group Therapy není jen výstavou umění, ale prostředkem pro terapeutický dialog a aktivní angažovanost v řešení globálních výzev. V expozici v Domě U Kamenného zvonu je vystaveno přibližně 80 děl, která se přes vybraná témata snaží nalézt rovnováhu pro jedince potýkajícího se s děsivými výzvami dnešního světa. Jak lze dosáhnout mírového soužití? Jaký vliv bude mít technologický pokrok, digitalizace a umělá inteligence? Jak vypadá budoucnost naší planety? Hrají soukromé sny a osobní mytologie ještě nějakou roli? Mohou jedinci přispět k utváření dějin? Jak reagujeme na válku a jaký postoj zaujímáme k totalitním režimům, segregaci a vyloučení? Jak se vyrovnáváme s tlaky, zraněními a traumaty, které zažíváme?

text: Kristýna Terrones Černá a Jana Smrčková

Group Therapy: Collections in Dialogue
GHMP Dům U Kamenného zvonu
(Staroměstské nám. 13, Praha 1)
26. 4. — 11. 8.