Ostravská výstava Vidět jinak představuje rozmanité rozhraní tvorby již zesnulého výtvarného umělce Pavla Nešlehy. Jedná se o výběr umělcovy tvorby od osmdesátých let do roku 2003. Expozice představuje autorovy kresby, malby, pastelovou tvorbu a digitální tisk. Prim hraje především Nešlehova osobitá reflexe romantismu.


Pavel Nešleha patří mezi zásadní osobnosti české malby, kresby a instalace. V období sedmdesátých a osmdesátých let byl významným představitelem českého nekonformního umění. Jeho myšlenkově bohatá díla propojují návrat ke klasické realistické výtvarné technice spolu s fotografií a objektovou instalací.

Reflexe různorodosti umění
Na přípravě expozice v hlavním výstavním sále Domu umění nazvanou Vidět jinak se podílela také umělcova žena a historička umění Mahulena Nešlehová. Výstavu otevírá dílo nazvané Via canis (v překladu Cesta psů) s osmi fotografiemi znázorňujícími kryty spodních částí pouličních luceren, kdysi typického veřejného osvětlení ve všech městech republiky. Rozměrný digitální tisk a industriální atmosféra prostupuje celou tvorbou Pavla Nešlehy. Pražský rodák měl k Ostravě vždy velmi blízko. Široké rozpětí vystavených uměleckých děl autora sahá od černobílých kreseb přes barevnou techniku pastelů až po digitální tisk.

Vidět jinak
Nešleha skrze svá díla prezentoval dramata lidské existence i existenční otázky. Hrál si s fenoménem světla a zejména pak s jeho symbolickým pojetím. Jeho obrazy zobrazují přírodu, živly, přírodní elementy, mýty. Umělec propojoval reálný svět a realistickými prvky s iluzivní malbou, kladl důraz na detaily. Reálnost a významovost věcí zachycenou objektivem fotoaparátu přenášel Nešleha na plátno či papír, přičemž jeho fotografická zkušenost mu v tom značně napomáhala. Celou výstavou prostupuje tajemno, ponurost až mystično, autor se ve své tvorbě inspiroval romantismem, zejména německým malířem krajinomalby Casparem D. Friedrichem nebo také českým básníkem Karlem Hynkem Máchou, ke kterému vztahuje i jedno ze svých děl s názvem Pokus o cestu za K. H. Máchou. Osudovost, lidské bytí a vztah k přírodě jsou hlavní tematické prvky Nešlehova souboru děl. Přenést všednost, věčnost a každodennost, dostat se dál, hlouběji do podstaty, obnažit ukryté, významné a důležité.

Symbolické zhodnocení reality
Dominantním dílem výstavy je velkoformátový obraz Proměna zobrazení, který představuje výraznou hru s pastelovými barvami a světlem. Dílo se nachází v poslední výstavní části a svou majestátností expozici pomyslně ukončuje. Cyklus Záznamy světla nacházející se ve střední části na čelní stěně představuje výběr šestnácti děl, jež značí vnitřní vize zachycené na papíře barevně a světelně. Spontánní a intuitivní rozměrná série pojmenovaná Živly vznikala v rámci Nešlehova zaměření na strukturální grafiku a informel. Kresba Labyrint vznikla na začátku normalizace, v roce 1970. Černobílé proplétání linií tužky v sobě obsahuje představu úzkosti, tísně a obavy – soudobé pocity obyvatel tehdejší doby. Na principu zvětšení a zdůraznění detailů byly vytvořeny díla Vývrat, Stopy, Tajemství znaků, Oidipus či již zmíněný cyklus Záznamy světla a další.
Pavel Nešleha svou uměleckou tvorbou zastával významnou pozici na poli výtvarného umění. Prosadil se o návrat k realistické iluzivnosti a existencionální prudkosti. Přikláněl se k uměleckému směru romantismu, jež se zaměřoval na přírodu a lidský osud, který vyzdvihoval. Nešlehova sbírka obrazů je v českém prostředí mimořádná a jeho nesmazatelný otisk ve výtvarném umění nesmrtelný.

Pavel Nešleha – Vidět jinak
Galerie výtvarného umění Ostrava (Jurečkova 9, Ostrava)
25. 6.—30. 8.