Střepy snů

Střepy snů

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář unikátní kolekci knižní a grafické tvorby významné umělkyně Toyen (1902–1980). Expozice představuje úctyhodnou ukázku konvolutu z jejího francouzského období, kterou GVUO v loňském roce zakoupila do svého fondu díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Tags: , ,
Mnohotvárnost v proměnách času

Mnohotvárnost v proměnách času

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila výstavu děl malíře Antonína Tomalíka (1939–1968) spolu s vybranými pracemi jeho přátel.

Tags: , , ,
Symbióza grafiky i poezie

Symbióza grafiky i poezie

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila rozsáhlou retrospektivní výstavu nedávno zesnulého umělce a vysokoškolského pedagoga Eduarda Ovčáčka (1933–2022).

Tags: , , , ,
Práce jako aktivační fenomén ohlasu

Práce jako aktivační fenomén ohlasu

V ostravské Galerii výtvarného umění byla zahájena výstava Dělník je smrtelný, práce je živá, která se kriticky věnuje fenoménu práce. Představuje ji v širokém kontextu i v nových souvislostech.

Tags: , ,
Imaginace působivosti

Imaginace působivosti

Ostravská výstava Vidět jinak představuje rozmanité rozhraní tvorby již zesnulého výtvarného umělce Pavla Nešlehy. Jedná se o výběr umělcovy tvorby od osmdesátých let do roku 2003. Expozice představuje autorovy kresby, malby, pastelovou tvorbu a digitální tisk. Prim hraje především Nešlehova osobitá reflexe romantismu.

Tags: , , ,
Ekologická apokalypsa

Ekologická apokalypsa

Spolu se znovuotevřením ostravského Domu umění si galerie přichystala několik novinek. Jednou z nich je výstava Rudolfa Sikory s názvem Konec světa? Ekologický komiks. Slovenský ambasador životního prostředí prostřednictvím své výstavy sděluje zřetelné ekologické poselství.

Tags: , , ,
Amerika ve spreji

Amerika ve spreji

Mezi sbíráním a shromažďováním je rozdíl především v přístupu – sběratel vědomě vybírá objekty svého zájmu a systematicky tvoří sbírku. U sbírání umění je vědomý přístup obzvlášť nutný už jen vzhledem k jeho náročné finanční stránce. Jak si umění vybírá jeden z nejvýraznějších českých sběratelů, proč jím je a jaký je současný stav této intelektuální estetické vášně v České republice mi sdělil Jan Kudrna, historik umění, kurátor a asistent sběratele umění Roberta Runtáka.

Tags: , , , , ,
Černý region obšírně

Černý region obšírně

Škatulka „umění z regionu“ může vzbuzovat pejorativní nádech. Otevřeli jsme zásuvku s něčím, co se nedostalo do hlavního města. Koukáme na něco okrajového, druhotného. Taková myšlenková zkratka je ale naprosto nesouvisející s podstatou regionální tvorby a pošpiněný obsah jí spíš než umělci mohou vytvořit kurátoři.

Tags: , , , ,