Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) připravila ve spolupráci s Galerií Zdeněk Sklenář unikátní kolekci knižní a grafické tvorby významné umělkyně Toyen (1902–1980). Expozice představuje úctyhodnou ukázku konvolutu z jejího francouzského období, kterou GVUO v loňském roce zakoupila do svého fondu díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje.

Na výstavě je obsaženo na osmdesát pět artefaktů. Jedná se o knihy, bibliofilie, knižní vazby a boxy, volné grafické listy, časopisy, katalogy a pozvánky k výstavám, přičemž některé z nich se skládají z více kusů. Celková hodnota činí 2,2 milionu korun.
Oblečená jako muž, ve smokingu a s motýlkem u krku, ostříhána nakrátko
Toyen, vlastním jménem Marie Čermínová, byla česko-francouzská malířka a jedna z nejvýznamnějších představitelek evropského surrealismu. Současně patřila a dodnes patří mezi výrazné a důležité osobnosti české kultury a nejsvobodnější tvůrčí osobnosti umělecké avantgardy první poloviny minulého století. Historie české avantgardy byla tehdy především oborem působnosti mužů. Zatímco řada ženských umělkyň pracovala v oblasti dekorativního umění, malířství a sochařství byly naopak téměř výhradně doménou mužů. Toyen byla jedinou zcela respektovanou členkou ženského zastoupení předválečné české avantgardy, ačkoliv většinu svého života strávila a prožila v Paříži. Navzdory tehdejším konvencím se přiklonila k anarchistickému hnutí, protestovala proti měšťáckým konvencím i rodinným, společenským a kulturním autoritám, popírala tradiční ženskou roli a chovala se na dobové poměry netradičně.

Exposition Toyen

Přestože Toyen proslula svými surrealistickými obrazy se snovými podkresy, její umělecký přínos je mnohem obsáhlejší. Jedna z nejvýznamnějších evropských autorek dvacátého století se celý svůj život vedle malířské tvorby věnovala také knihám. Tato její téměř neznámá a opomíjená oblast tvorby zahrnovala navrhování knižních obálek, vazeb, doprovodných ilustrací a volných grafik v rámci knižní a bibliofilské produkce pro nejrůznější pražská i pařížská nakladatelství. Z pod jejích rukou tak vzniklo rozsáhlé knižní dílo vzbuzující pozornost nejen v meziválečném období, ale pokračující i po druhé světové válce, po roce 1947. V tomto roce se autorka z politických důvodů odstěhovala do Francie, svého druhého domova, kde prožila další charakteristický úsek svého života.

Histoire naturelle

Ve francouzském hlavním městě se jí dostalo velmi vlídného přijetí a stala se ihned členkou zdejší surrealistické skupiny Andrého Bretona. Její nové bydliště ovlivnilo nejen její dosavadní život, ale také vztah ke knihám. Začala se soustředit zejména na návrhy knižních obálek a ilustrování básnických sbírek a teoretických úvah svých přátel, jež byly vydávány hlavně jako nízkonákladové bibliofilie. Kniha pro ni nepředstavovala jen již nutnou obživu, ale radost a možnost se skutečně ukázat. Tato část její tvorby nabývala velkých rozměrů především v Paříži. V novém prostředí se začal projevovat její nový rukopis zaměřený na detaily a morfologii ptačích či hmyzích křídel a následně motivy plynutí a proměn. Propojovala organickou a anorganickou morfologii, pracovala s motivy rozkladu, ale i růstu a obnovy. V jejích pracích se objevoval symbolismus a fascinace zvířecím světem, následně také tělesnost, erotické motivy a tematický vztah ženy a muže. Toyen vytvářela souvislou řadu osobních výpovědí pomocí grafických listů, kreseb, suché jehly, litografie či koláže. Silné, citlivé, intimní a důmyslné provedení každého jediného díla. Technicky i výrazově brilantní.

Ten-Ta-To-yen
Výstavní projekt byl připraven kurátorem Karlem Srpem ke stému výročí vydání prvních manifestů poetismu a surrealismu. Cílem expozice bylo ukázat mnohostranný přístup Toyen ke knize, který od druhé poloviny minulého století postupně gradoval. Knihy začaly ve svých promyšlených a výjimečných úpravách, vazbách, přebalech a kazetách ztělesňovat samostatné objekty. Stávaly se uměním samy o sobě v uzavřeném, tajuplném a emotivně vypjatém světě Marie Čermínové.

TOYEN / Knihy bez hranic
Galerie výtvarného umění Ostrava (Jurečkova 9, Ostrava)
27. 3. — 16. 6.