Snaha rozumět – ať už jednotlivostem nebo dokonce celku světa, je dávnou lidskou touhou. Přestože všemu porozumět racionálně nelze, je možné alespoň blíže nahlédnout skrze symbolické vyprávění – mýtus. A právě v době, které se boří řád, přináší mýty odpovědi, aniž by kladly konkrétní otázky.

V Museu Montanelli se právě mýtům věnuje sbírková výstava, která představuje díla na dvaceti velkých tvůrčích jmen českých a zahraničních umělců. Ve výstavě MYTHOS? a jejím podtitulem Mýty, víra a její symboly ve výtvarném umění jsou tak představeny práce autorů, jako jsou Adriena Šimotová, Richard Štipl, Bedřich Dlouhý, Daniel Pešta, ANTOINETTE, Belle Shafir, Michael Buthe, Hermann Nitsch Cornelia Renz, Sandra Vásquez de la Horra, ale také dalších i renesančních a barokních anonymních tvůrců.

Doba, která potřebuje mýty
Při procházení jednotlivými sály je patřičné dlouhé zastavování. Výstava je kontemplativně ložená a intimně svícená – každé dílo dostává patřičné pozornosti a časoprostor k jeho vyznění. K vidění jsou díla výsostné estetiky v podobě obrazů, objektů a předmětů. Jejich citlivé uspořádání ve výstavním prostoru přináší divákovi možný prožitek katarze – což je v tomto období společenských změn nabídkou velmi aktuální – možná mýtus nám pomáhá uvěřit věčnému přání lidských pokolení, že nežijeme nadarmo, že žijeme věčně, že život má smysl.
Díla, která tematizují nejrůznější náměty – ať už je vidět dílo současné umělkyně Cornelie Renz (* 1966) nebo práci o staletí staršího rakouského sochaře a řezbáře pozdního baroka a klasicismu Františka Ignáce Platzera (1717–1787), vtahují do rozpětí širokého časového období. Díky němu je návštěvník jako pozorovatel vytržen z lineárního vnímání času a dostává se do rozměru bezčasí, pouhé přítomnosti, ve které se setkává s tvůrci nejrůznějších období, kteří se v obsahovém plánu svých děl snažili uchopit podobné náměty, přesto však s ohledem na dobu, ve které díla vytvářeli, s odlišnými výrazovými prostředky. Estetický zážitek je umocněn právě širokým rozpětím děl, která jsou v jednom kontextu k vidění. Od práce se dřevem, pohlcující symetrie v kombinaci s opulentní zlatou barvou, až k vrstvení, překrývání a kombinování. Rozmanitost, se kterou si lidský tvůrce vždy uměl hrát, ve které díla skládal, kterou uměl užít ke svému vyjádření. Umění, které vytvořili lidé a přesto se snažili sdělit něco vyššího a nadčasového. Taková díla hledající vizuální a psychologické souvislosti ve vztahu k mýtu, zájmu najít vztah mezi pradávnem a současností, ve škále nejrůzněji ložené symboliky, jsou k vidění ve výstavě MYTHOS? připravené Dadjou Altenburg-Kohl v Museu Montanelli.

MYTHOS?
Museum Montanelli (Nerudova 13, Praha 1)
17. 11. 2022 — 30. 5. 2023