Letošní rok přinesl množství možností, kdy bylo možné ve veřejném prostoru potkávat umění. Není to samozřejmě náhoda a za každou takovou viděnou sochou je velké množství práce a úsilí.

Kultivování veřejného prostoru je důležitý akt a ten se dostává do zorného pole čím dál více organizací i institucí. Jednou z nich je také Galerie Klatovy / Klenová, která pro město Klatovy připravila nultý ročník Festivalu současného umění ve veřejném prostoru města Klatovy. Tematizuje ho přehlídkou prací absolventů Figurálního sochařství a medaile Akademie výtvarných umění v Praze, školy profesora Jana Hendrycha.Kurátoři projektu Sochy v ulicích, Zuzana Kantová a Petr Krátký, vybrali dvanáct míst v historickém centru města a představují v něm objekty a plastiky jedenácti autorů a autorek.
Umisťování umění do veřejného prostoru vždy rozehrává hru mnoha faktorů. Většina z nich je předvídatelná, ale mnoho z nich neovlivnitelných. A tak se jedná častokrát o náročnou výzvu, zvlášť v případě veřejného prostoru. Ať jsou to vlivy počasí nebo destruktivní tendence kohokoli, komu se jen nelíbí tvůrčí styl autora a stále pokládá za adekvátní, aby na dílo reagoval ničením – to jsou namátkou hned prvotní komplikace, které často brání realizaci smysluplných vizí. Četné množství špatných zkušeností nejednoho autora pak od vidiny vystavit své dílo ve veřejném prostoru odradí. Zkušenosti s tímto způsobem kurátorství ale toto výstavní pole tříbí a čím více projektů zaměřených na veřejný prostor bude, tím lépe se každý nový podaří zrealizovat. Je tedy potřeba nepolevit a diváky „naučit“ díla ve veřejném prostoru vídat. Jakmile umění ve veřejném prostoru bude běžnou součástí, nebude již budit rozpaky nebo pocit z reteritorializace prostoru. Městu Klatovy přidaly sochy ve veřejném prostoru nejen dočasný kulturní obsah, ale i objevování původních městských míst ve zcela novém vyznění. Intervenci ve veřejném prostoru lze navštívit ještě během října.

Sochy v ulicích
Klatovy – různá místa
23. 4. — 30. 10.