Tichá chůze lesem, čekání na zvěř, hony a dramatické chvíle lovu, to vše se odráží nejen ve výtvarném, ale také v užitém umění. A sklo jako vlajkovou loď českých zemí nemohly lovecké náměty minout.

V širokém spektru mnoha staletí vývoje, tvarů, dekoračních technik a námětů bylo nutné pečlivě vybrat soubor pro výstavu. Do limitovaného prostoru v Pavilonu skla se nakonec podařilo získat zhruba 90 exponátů, které pocházejí z naprosté většiny ze soukromých sbírek a jsou doplněny menšími zápůjčkami z klatovského a prachatického muzea. Jde o reprezentativní ukázky většiny typů, které byly v tomto tematickém okruhu významné, ale jsou zde i některé jednotlivé exponáty se zajímavými náměty či použitými technikami. Součástí výstavy jsou také panely dokumentující vývoj skla s loveckou tématikou od antiky po současnost.

Zcela unikátní jsou nedávno zrestaurované, zlatem malované podmalby na skle s jelení zvěří z prachatického muzea, které budou vystaveny vůbec poprvé. Chybět pak nemohou luxusní dvojstěnky se zlatými fóliemi a malbou včetně těch z 18. století a také malované lidové sklo s jeleny a psy z 18. a počátku 19. století. Výstavu loveckého skla si snad ani nelze představit bez skel s rytinami, na nichž najdeme různé výjevy – od akčních lovů po „pohodové“ zobrazení zvířat kráčejících či odpočívajících v hájích a lesích. K atraktivním exponátům patří nepochybně mosazná stolní lampa s jelenem shazujícím paroží s leptaným stínidlem z produkce firmy Lötz z doby kolem roku 1910, kterou se podařilo zprovoznit.
A je tu mnoho dalšího, co můžete v Pavilonu skla v Klatovech vidět od 22. září do 21. listopadu 2021.

text: Anna Saavedra