Jakoby dveře, které vedou do umělcova ateliéru, byly zároveň i dveřmi do neprobádaných fantaskních světů. Napětí, co za nimi čeká, zprostředkovává rok co rok platforma Open Studios, která takové dveře nechává otevírat v mnoha ateliérech dvou měst. Dobrodružství zákulisí vizuálního umění začalo v Ostravě a jak to letos proběhne v Brně, prozradil Václav Kočí.

Závěrem dubna jste otevřeli ateliéry umělců v Ostravě. Bylo to na jedenácti místech a proběhlo setkání zhruba s padesáti umělci. Ve dvou dnech to muselo být velmi intenzivní. Jaký zážitek vám v paměti zůstal?
Těch zážitků je nepřeberně, protože se jednalo o první ročník festivalu v Ostravě a nové bylo úplně všechno. Určitě úžas a respekt z toho, jak živé a komunitní prostředí zde panuje, jak se umělkyně a umělci navzájem podporují a jak s uměleckým prostředím spolupracuje město i Moravskoslezský kraj. Velmi vydařená byla i debata s odborníky ohledně umění ve veřejném prostoru, která otevřela některé zajímavé otázky.

Nyní se ateliéry otevřou v Brně, kde platforma Open Studios také svou činnost už jedenáct let vykonává. Jak velké to letos bude?
Brněnský festival už je poměrně viditelný na mapě města. Oproti Ostravě je program o něco skromnější, i když hlavní formáty zůstávají zachovány. Jako každý rok se objevilo několik nových lokací, zařadili jsme například komentovanou prohlídku brněnských off-space galeriích s kurátorem Šimonem Kadlčákem nebo performace platformy INSTITUT INSTITUT.

Václav Kočí (* 1981)
se narodil ve Znojmě. Je vizuální umělec, malíř a autor realizací v architektuře a pedagog, předseda spolku Open Studios. Jeho konceptuální malby jsou založeny na transpozici textových a numerických informací do kódovaných vizuálních forem. Studoval na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2006, MgA. Malířství; 2010, Ph.D. Umění ve veřejném prostoru). Žije a pracuje v Brně.


V Brně je umělecké podhoubí velmi živé a rozmanité. To přináší nejen povaha města, která přeje studentskému životu, ale i zázemí brněnské FaVU Vysokého učení technického v Brně, nejstarší umělecké fakulty na neumělecké vysoké škole v ČR. Jakým způsobem spolupracujete?
Hlavním bodem naší spolupráce je provoz Inkubátoru Open Studios pro absolventky a absolventy FaVU VUT, kteří jsou na začátku kariéry. Vždy v jarních měsících vypisujeme Open call, a na základě přihlášek pak odborná porota vybírá dva rezidenty nebo rezidentky. V minulém roce to byly Zuzana Bartošová a Martina Valchařová, letos Denisa Štefanigová a Polina Davydenko. Ty pak mají na rok zdarma ateliér v Areálu VUT na Kraví Hoře, kde sídlíme. V průběhu roku také zveme do Studia Visits odborníky, kurátory a teoretiky z výtvarných kruhů, kteří jim na jejich práci poskytují zpětnou vazbu, nebo mohou nabídnout možnosti spolupráce.
Letos jsme také společně s FaVU naplánovali několik prohlídek ateliérů, kde působí její absolventi nebo lidé s fakultou spjatí při příležitosti oslav třiceti let školy. Spolupráce se tak dále prohlubuje a jsem za to nesmírně rád.

Ateliéry umělců jsou situovány do nejrůznějších prostor. Jaké to jsou v Brně? Bývalé haly, fabriky nebo přizpůsobené nebytové prostory v domech?

Srovnám to s Ostravou – v ní je bývalá industriální historie opravdu silně vepsaná a většina ateliérů se opravdu nachází v bývalých továrnách spojených s ostravským průmyslem – těžbou, železárnami nebo dílnami. V Brně je tato stopa také patrná, i když o trochu méně. Největší klastr umělkyní a umělců je v Ateliérech Rybářská, což je bývalé sídlo FaVU VUT. Hodně umělců se také stěhuje do lokality Cejl, kde stále ještě panují příznivé podmínky pro uměleckou tvorbu. Jiné ateliéry se ale nacházejí třeba i v bývalé výrobně traktorů nebo již nevyužívané trafostanici.

Připravují umělci během Open Studios i nějaký program, jako třeba možnost s každým pohovořit o jeho tvorbě? Budou umělci v ateliérech osobně k dispozici?
Způsob prezentace svojí práce necháváme na umělcích samotných, nemáme žádná pravidla, jak a co mají umělci prezentovat. Jde nám hlavně o autenticitu. Během programu by měli všichni umělci být ve svých ateliérech, aby měli návštěvníci příležitost potkat se a popovídat si s nimi. Navíc jako součást doprovodného programu budou mít někteří umělci tzv. Artist Talk – tedy přednášku o své práci přímo ve svém ateliéru.

Proč Open Studios zprostředkovává otevírání uměleckých ateliéru? Co je cílem projektu?

Formát festivalu otevřených ateliéru je jedním z formátů, se kterým náš spolek dlouhodobě pracuje. Obecně nám jde hlavně o to vytvářet udržitelné podmínky a v nich situace, ve kterých by mohlo docházet k interakci mezi umělci/umělkyněmi na brněnské a ostravské scéně a mezi profesionální, ale i obecnou veřejností z celé ČR. Pracujeme soustavně na upevňování kontaktů, síťování profesionálů napříč rozmanitými disciplínami současného výtvarného umění (umělci, kurátoři, teoretici, galeristé, sběratelé) a zároveň chceme umění zprostředkovat veřejnosti. Všechny tyto aktivity směřujeme do regionů jižní a severní Moravy, resp. Jihomoravského a Moravskoslezského kraje, kde spolupracujeme jak s jednotlivci či nezávislými spolky a komunitami, tak s důležitými institucemi (galerie, muzea, univerzity, městská a krajská samospráva)

Připravují umělci své tvůrčí prostory pro návštěvy hostů nějak specificky, uklízejí je nebo je nechávají v autentickém stavu?

Jak jsem řekl už před chvílí, my do toho umělcům moc nemluvíme a necháváme úplně na nich, jak svůj ateliér pro návštěvníky připraví. Každý z umělců o tom přirozeně přemýšlí jinak, někteří uklízejí, někteří ne, jiní chystají projekce nebo vystavují určitou sérii artefaktů, další zas třeba smaží bramboráky. Možnosti jsou opravdu různé.

Je dobré si dopředu vytipovat, jaká místa chce návštěvník vidět? Kolik ateliérů je v rámci brněnských Open Studios možné navštívit za jeden den?

Program je letos rozložen do čtyř dní a každý den budou otevřené jiné ateliéry. Vycházíme tím stejně jako v Ostravě vstříc umělkyním a umělcům, kteří se v těchto dnech chtějí navštívit i navzájem. Otevřené ateliéry jsme se ale snažili každý den otevřít tak, aby byly blízko sebe v docházkové vzdálenosti. Proto bych doporučil se každý den soustředit na jinou lokalitu. Někdo to může pojmout více letem světem a rychle si projít třeba deset ateliérů, ale jde to i pomaleji, pokud si chce návštěvník s tvůrci popovídat, nebo jejich ateliér více prozkoumat.

Bude součástí akce také nějaké vyústění, kde se pak setkají všichni umělci a také hosté?

Ano, v Brně se letos všichni potkáme na zahájení v Domě umění města Brna, kde představíme činnost platformy Open Studios Art Hub. Srdečně zvu všechny jak na oficiální zahájení, tak na celý brněnský festival!

text: Julie Modrá

Open Studios Brno
Brno – různá místa
1.—4. 6.