Atrium Pražákova paláce se v letošním roce stalo místem oslavy dvacetiletého fungování umělecké skupiny Rafani. Retrospektiva v Moravské galerii připomíná průřez tvorbou a reaguje na projekty realizované v minulosti, avšak představeny v novém kontextu.

Cyklus šesti výstav rekapituluje základní principy, na kterých stojí kolektivní identita skupiny a ideje podkládající společné výtvarné vyjádření. Členové skupiny komentují projekt následovně: „Chceme zde návštěvníkům připomenout, že za námi je určitá historie a zároveň představit témata, kterými se zabýváme. Výchozím bodem je společnost a její aspekty, i když – jak tady proklamujeme – nejsme aktivisté, chceme vytvářet umění.“

Umělecká skupina Rafani byla založena v roce 2000 tehdejšími členy Akademie výtvarných umění. Mezi jednotlivými členy se vystřídali například: Luděk Rathouský, Radim Kořínek, Marek Meduna, Petra Čiklová, Jiří Franta a další.

Ačkoliv jednotlivé pomyslné epizody aktuálního výstavního sériového cyklu zaměřují pozornost na různorodá témata, jsou společně pojena do obrazné minisérie jakoby z dílny Netflixu. Rafani tak reagují na výrazný fenomén dnešní doby a přenáší ho na pole výtvarného umění. Jednotlivé „epizody“ nesou podtituly: Zdroj, SMRA, Hranice, Ne, Hnutí a Triglav (ještě neproběhlo). Zvolená témata jsou ztvárněna skrze široké spektrum médií, jako: video, performance, fotografie, vizuální a zvukové instalace a další.

S21E05: Rafanské hnutí
Instalace s pod názvem Hnutí, upozorňuje na způsoby prezentace politických subjektů. Ústředním prvkem výstavy, jejímž kurátorem je Ondřej Chrobák, je prezentační stánek politické strany. Přičemž pomyslnými politickými představiteli jsou samotní členové skupiny. Součástí agitace fiktivního politického hnutí, jsou plakátové velkoformátové portrétní fotografie, které vznikly ve spolupráci s fotografem Václavem Jiráskem. Za proměnou Rafanů skrze výrazné líčení a kostýmy, stojí mimo jiné make-up umělkyně Kateřiny Mlejnkové. V „programu“ nechybí ani výrazné předvolební heslo, znějící: „Nikdy nebylo lépe, ale takhle už to dál nejde.“ Rafani skrze něj odkazují na současnou dichotomní situaci ve společnosti a obecnou dlouhodobou nespokojenost. Instalace byla doplněna mimo jiné také o video a reklamní předměty v podobě tužek, nálepek a tašek.

V pořadí pátá část seriálového cyklu, byla zahájena spolu s otevřením letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. V důsledku šíře programu vernisážového večera, který byl rozložen v celé budově Pražákova paláce, samotná výstava Rafanů, do jisté míry bohužel zapadla. Přestože sami Rafani proklamují aktivistické nezaujetí, určitá kritika dění na politické scéně, je z instalace cítit a zdá se být i na místě. Příznačné je pak samotné období, kdy byla výstava zahájena, a to krátce po podzimních volbách. V kontextu intenzivní celospolečenské debaty a pozornosti upřené na politickou scénu, rezonoval výstavní projekt silněji než v jakékoliv jiné době.

Poslední díl seriálu s názvem S21E06: Triglav byl uveden vernisáží 25. listopadu 2021.

Rafani
Moravská galerie v Brně (Pražákův palác, Husova 18)
25. 9. 2021 — 30. 11. 2022