Výstava o životě a díle teoretika, kritika, kurátora a esejisty 20. století přibližuje myšlenkový odkaz této stále živé osobnosti české kultury. Záměrem projektu je skrze dialog historických děl a práci současných umělkyň a umělců, literátů, filozofů a filozofek a dalších osobností reflektovat, co z Chalupeckého myšlenek a aktivit je relevantní pro současnost a co nám může být nápomocné v umělecky, politicky, lidsky i ekologicky nelehkých dobách.


Chalupecký celoživotně propagoval a obhajoval nové umělecké směry a zajímal se o obecné otázky umění, především o smysl umění v moderní společnosti. Byl obráncem umění ve spojení s životem. V dnešních termínech bychom si snad mohli dovolit použít termín aktivistického či angažovaného umění. Na výstavě se setkávají díla více než šedesáti umělkyň a umělců několika generací: od zahraničních autorů jako je Marcel Duchamp nebo Ilja Kabakov přes práce autorek a autorů českého poválečného umění, například Adrieny Šimotové nebo Vladimíra Boudníka, až po reflexe současných umělců, jako je Anežka Hošková nebo Václav Magid.

Rozmanitost a bohatost života a díla Jindřicha Chalupeckého určuje také formát výstavy: jedná se o soubor několika zdánlivě samostatných sekcí, odlišných nejen tematicky, ale i formálně. Najdeme zde abstrahovaný pohled do Chalupeckého bytu ve Vršovicích, čítárnu s postřehy o dílech českého a slovenského výtvarného umění, site­‑specific pojaté sekce věnované ruskému umění a Duchampovu odkazu a tzv. “kabinety”, ve kterých se mísí historické a archivní materiály s reakcemi a intervencemi současných umělkyň a umělců. Výstava se pokouší neortodoxními způsoby pracovat s formami dokumentace a současného čtení historických událostí a umělecké tvorby.

text: Tereza Jindrová, Karina Kottová a Tomáš Pospiszyl


Světy Jindřicha Chalupeckého
Galerie hlavního města Prahy – Městská knihovna (Mariánské náměstí 1, Praha 1)
15. 3.—19. 6.