„Alenka ani chvíli nemeškala a vskočila za ním, aniž jen zdaleka pomyslila, jak se kdy opět dostane ven.“ Lewis Carroll, Alice in Wonderland, 1865.

Výstava Dig Deep, iniciovaná Slovenským institutem, dává prostor pětici středoevropských autorek. Čtyři z nich jsou pomyslně místní, jedna – Zoya Laktionova – je zde hostem. „Leitmotivem jejich tvorby je ‚noření se‘ – do hlubin paměti, představivosti, prostoru nebo vlastního těla. Toto soukromé zkoumání se v určitém okamžiku stává kolektivním tápáním, zkoumáním hranic sdílení a komunikace, které nezahrnuje pouze lidský prvek, ale akceptuje i všechny ostatní entity, jak ty obdařené záměrem, tak ty, které ho postrádají. Habima Fuchs, Sári Ember, Alicja Bielawska, Monika Pascoe Mikyšková a Zoya Laktionova představují různé pohledy na stejný problém, který my ostatní, ne-umělci, ne-tvůrci, aktuálně řešíme ve svých malých životech a osobních příbězích, tváří v tvář další revizi dějin, novému vyměřování světa – přičemž střední Evropa se opět stává jakousi pomyslnou ‚králičí norou‘, jádrem, seismickou osou či kapilárou, která prochází středem všeho a vše živí. Ale jak všichni víme, a možná jsme to už mnohokrát zažili, nejdobrodružnější cestou je ta ven. Stačí zavřít oči, nadechnout se a skočit!“ – říká kurátorka, odbornice na současné středoevropské umění, Barbora Kundračíková. Česká autorka H. Fuchs ve své tvorbě reviduje zažité mechanismy a tradiční existenciální, filozofické či metafyzické obraty, na něž se spoléháme při chápání našeho světa. Výsledkem je mimořádně podmanivá obraznost, svůdná a podvratná, ale také hluboce sebekritická. Maďarka S. Ember se zaměřuje na otázky související s povahou reprezentace, přičemž pracuje především s médiem instalace. Polka A. Bielawska se věnuje sochařství a kresbě. Používá základní materiály, ovšem do své tvorby vnáší také prvky choreografie a performance. Slovenska M. P. Mikyšková se zabývá monumentální akvarelovou malbou, rostlinnými a „minerálními“ objekty. Její instalace připomínají herbářové tisky a odlitky v kombinaci s živými pokojovými rostlinami. Z. Laktionova žila před začátkem války v Kyjevě, kde působila jako nezávislá umělkyně a dokumentaristka. Pracuje s tématy války, paměti a osobního narativu. Natočila několik krátkých uměleckých filmů, čímž se prezentuje na projektu Dig Deep.


text: Ľubica Krénová

Dig Deep
Slovenský institut (Hybernská 1, Praha 1)
17. 8. ­— 30. 9.