Secesní sklo hraje ve stálé expozici produkce firmy Lötz z Klášterského Mlýna na Šumavě v Pavilonu skla v Klatovech velmi významnou roli a patří k tomu nejlepšímu, co kdy ve světovém sklářství vzniklo.

Ale nic se nevyvíjí mimo kontext a je tak svým způsobem logické, že výstavní program PASKu se věnuje ve volném cyklu také secesní produkci jiných firem a oblastí. V letošním roce se pozornost zaměřila na Nový Bor a jeho okolí a ve spolupráci se Sklářským muzeem v Novém Boru, Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech a soukromými sběrateli byla připravena výstava dokumentující další fasetu českého secesního skla.

Pro novoborské secesní sklo je charakteristické zejména využívání malby, leptu, brusu a rytiny v různých kombinacích a také řada specifických (zde vynalezených) dekoračních technik. Významný vliv na výtvarnou stránku produkce měla zejména zdejší sklářská škola, která zprostředkovávala firmám aktuální výtvarné impulsy. A firmy jako Goldberg, Beyermann, Hosch či Mühlhaus tuto výzvu přijaly a přinesly v secesi řadu skel s originálními ornamentálními, florálními i zoomorfními motivy, kterým byla společná vysoká technická úroveň provedení. Právě produkce školy a těchto firem je páteří výstavy v Pavilonu skla a představuje základní trendy novoborského secesního skla. Řada exponátů je přitom veřejně vystavena úplně poprvé.


Výstava – Secesní sklo z Nového Boru
Pavilon skla Klatovy (Hostašova 917, Klatovy)
14. 2.—13. 4.
www.pask-klatovy.cz
text: Jitka Lněničková