V rámci letních výstav věnovaných sklářským školám se v letošním roce představí v Pavilonu skla Klatovy studenti sklářských oborů třeboňské Obchodní akademie, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Třeboni. Výstava s názvem Sklo je COOL! ukáže opravdu super, skvělé a bezva sklo.


Pro práce studentek a studentů této školy jsou společnými jmenovateli bohatá invence, znalost materiálu, perfektní řemeslné provedení a hlavně láska ke sklu spojená s přirozenou radostí z tvorby. Důraz na kvalitní řemeslné provedení je výrazným rysem výuky na této škole, protože jen tak se otevírají možnosti pro realizaci náročnějších projektů. Důležité je to, aby se záměr nepodřizoval technickým možnostem, ale naopak aby technické možnosti umožnily plný rozlet invence. Kvalitní a poctivé řemeslo brusičů a malířů je tak v Třeboni základním kamenem. Studenti se zde učí tradiční a historické techniky a zvládají je precizně. To ostatně ukazují i některé exponáty na výstavě. Ale ani techniky nejsou konečné. V Třeboni se hodně experimentuje nejen s neobvyklými kombinacemi tradičních malířských a brusičských postupů, ale také se zde oživují již zapomenuté dekorační sklářské techniky a zkoušejí zcela nové dosud nepoznané. A tady se učitelé i učitelky vydávají v dílnách společně se svými studentkami a studenty na objevitelské cesty. Ale to vše je jen ten první základní a nezbytný krok.

Tím dalším krokem je uplatnění těchto technik v konkrétních studentských pracích, které se nyní představují na letní výstavě v Pavilonu skla. V přípravě vlastních projektů jsou studentky a studenti vedeni k tvůrčí svobodě v přístupu k tématu a k práci se sklem jako svébytným materiálem. Nahlížejí témata z různých úhlů a hledají vlastní osobitou cestu k nejlepšímu vyjádření své původní myšlenky či záměru. Každé dílo je tak jejich vlastní niternou výpovědí, ať již jde o design či volnou tvorbu.
Jako příklad bychom mohli uvést dvě práce letošních maturantek, jejichž práce vycházejí podle zadání ze společného tématu hmyzu. Prvním z nich je artefakt nazvaný Křídlo od Nikoly Součkové. Práce je inspirována křehkostí a elegancí motýlích křídel, kterou zde sklo jako materiál ještě zvýrazňuje a umocňuje. Odlišně přistoupila k tématu hmyzu Kateřina Moravcová. Ta se zaměřila na negativní emoce spojené s obtížným a dotěrným hmyzem. Její práce je zachycením průniku ruky prostorem, jakousi zhmotněnou stoupou máchnutí, jímž odháníme mouchu či komára.

To jsou jen dvě díla z mnoha, která jsou součástí výstavy. V Pavilonu skla budou ale vedle zcela aktuálních maturit vystaveny i maturitní a jiné práce z předchozích let – například na témata čas, světlo či pokušení. Jde o práce zpracované různými technikami, odlišné přístupem k materiálu, rozptylem invence i filozofickou podstatou. A vedle volné tvorby je tu samozřejmě i design v mnoha podobách.

Díky třeboňské škole se podařilo zachránit tradici sklářských oborů, které byly po desetiletí vyučovány na sklářské škole v Chlumu u Třeboně. A čas ukázal, že zachování kontinuity a zkušeností je velmi cenným kulturním pokladem, z něhož se rodí budoucnost a nové naděje pro 21. století. Práce z Třeboně, které můžete po celé léto vidět v Pavilonu skla, jeho zahradě a chodbě barokní jezuitské koleje na klatovském náměstí, jednoznačně ukazují, že poctivé řemeslo se vyplatí, že invence je nekonečná a že Sklo je fakt cool!

Sklo je COOL!
Pavilon skla Klatovy (Hostašova 917, Klatovy)
26. 6.—19. 9.

text: Jitka Lněničková