Výstava Steven Holl: Making architecture konající se v Galerii výtvarného umění v Ostravě (GVUO) představuje celkem jedenáct realizovaných projektů amerického architekta Stevena Holla, přičemž zdůrazňuje charakteristický proces jeho tvorby.

Putovní výstava děl Stevena Holla se poprvé uskutečnila v Muzeu Samuela Dorského v newyorském městě New Paltz. V současné expozici v ostravském Domě umění je kladen důraz na prezentaci osobitých procesů jeho tvorby od prvotních náčrtů a vizí až po modely jím navržených objektů a sofistikované rozmístění jednotlivých realizací. Významnou součástí výstavy je pak především představení Hollova dvanáctého projektu ostravského koncertního sálu, jenž je nyní v přípravné fázi.

Most mezi myšlenkou a světem prožitků
Hollovy realizace se nacházejí na čtyřech různých kontinentech a slouží k rozmanitým účelům. Holl navrhl zdravotnická zařízení, knihovny i muzea a centra umění. Každý jednotlivý projekt se vyznačuje propojením myšlení a praktického načrtávání funkční a esteticky krásné architektury. Sám Holl popisuje kreslení jako svou vlastní metodu myšlení, přičemž na začátku každého dne rituálně kreslí. Pomocí lidských rukou a osobních dotyků vytváří znamenitá, originální a důmyslná díla prodchnutá expresivitou. Hollovu podstatu architektury tvoří styk s prostředím a formou, tahy štětcem, barvy, materiálnost, vytváření modelů ze dřeva, plastů, skla, světlo či prostor. Holl se záměrně vyhýbá počítačové technice a digitalizaci užívané v dnešní době, jelikož podle něj prosté klikání myší a odměřený přístup u počítače nenahradí přímý dotyk s architekturou.

Thinking, building, reflecting
Prezentované projekty, mezi něž patří například The Kennedy Center Expansion ve Washingtonu D.C., dále Winter Visual Arts Center v rámci Franklin a Marshall College v Pensylvánii, Muzeum výtvarných umění v Houstonu, Nekropole Ťin­‑pao­‑san na Tchaj­‑wanu či Maggie’s Cancer Care Center v Londýně, jsou rozděleny do tří tematických kategorií. Thinking neboli Myšlenka představuje především barevné akvarelové skici plánů a praktických náčrtů a projekty drobných pracovních modelů vytvořených z různorodých materiálů. V této sekci je zachycen základ a prvotní tvůrčí exprese a ideje jednotlivých projektů. Expozici tvoří akvarelové kresby s poznámkami a vzory modelů umístěných na šesti stolech seřazených dle Hollových strukturovaných myšlenek, jak jím sám říká. Building, česky Stavba, zachycuje na velkoformátových propracovaných modelech proces tvorby a detailní prozkoumání staveb. Materiálové modely znázorňují rozmanité architektonické prvky s drobnými detaily, kdy součástí těchto projektů jsou i lidské figury či stromy a rozvržení světla. Po stranách objektů jsou pak na zdi prezentované černobílé fotografie pořízeny během výstavby budov. Ve třetí kategorii Reflecting neboli Reflexe jsou prezentovány Hollovy myšlenky a architektonické teorie a vize prostřednictvím mnoha spisů a textů. Součástí jsou také filmové záznamy s Hollovým oficiálním vyjádřením a autorskými komentáři včetně mediálních ohlasů na jeho tvorbu.

Pouzdro hudebního nástroje
Expozici uzavírá prezentace návrhu koncertního sálu v Ostravě. Holl projekt sálu citlivě propojil se stávající památkově chráněnou budovou Domu kultury města Ostravy postavenou v letech 1956 až 1961 na základě projektu architekta Jaroslava Fragnera. Dochází zde tak ke sloučení historické stavby ve stylu socialistického realismu s funkčním moderním a inovativním komplexem splňujícím technické i ekologické parametry dnešní doby. Prostory by měly sloužit orchestru Janáčkově filharmonii Ostrava, přičemž se v novém komplexu bude nacházet kromě koncertního sálu také komorní sál s variantním uspořádáním, hudebně zaměřené edukační centrum, nahrávací studio, divadelní sál, kino či restaurace. Projekt sálu z oceli a skla svým vzhledem příznačně připomíná pouzdro hudebního nástroje.

Architektonická myšlenka Stevena Holla
Jeden z neuznávanějších amerických architektů současnosti Steven Holl se narodil v roce 1947 v Bremertonu ve státě Washington. Absolvoval studia nejprve na Washingtonské univerzitě v Seattlu a později studoval architekturu v Římě a na Architectural Association School of Architecture v Londýně. V roce 1977 založil v New Yorku své vlastní architektonické studio nazvané Steven Holl Architects. V roce 1989 začal vyučovat na Kolumbijské univerzitě a zároveň vydal knihu pojednávající o architektuře pojmenovanou Anchoring. Hollovy stavby představují jeho fascinaci vědeckými fenomény a propojením prostoru a světla spolu s využitím jedinečné hodnoty každého jednotlivého projektu. Inspirují jej pak geometrické tvary přírody, fyziky a trajektorie lidského pohybu. Hlavní ikonické stavby ze studia Stevena Holla se nacházejí v několika metropolích po celém světě.

Steven Holl: Making architecture
Galerie výtvarného umění v Ostravě
(Jurečkova 9, Ostrava)
22. 9.—5. 12.