Po staletí se v uměleckém řemesle se styly a módními vlnami přebíraly techniky, tvary i vzory. Někdy je jasné, kdo byl ten první, kdo s novým nápadem, výtvarným nebo řemeslným postupem přišel, jindy je původní zdroj neznámý.

V případě secesního irizovaného skla s hutními dekory, které můžete vidět v klatovském Pavilonu skla (PASK), platí první varianta. Na začátku byl americký návrhář Louis Comfort Tiffany, který nový typ skla představil v roce 1893 na světové výstavě v Chicagu. Jeho favrile glass bylo svého druhu zjevením a okouzlilo mnohé. Jedním z nich byl Maximilian von Spaun, majitel firmy Lötz a sklárny Klášterský Mlýn v jednom šumavském údolí. Tento talentovaný podnikatel a v kulturním světě zběhlý muž víceméně okamžitě pochopil, že právě on má skláře, kteří si snadno s novou technikou poradí. A během několika týdnů to také společně dokázali.

Pokračovatel překonal inspirační zdroj a během velmi krátké doby rozvinul původní ideu do nebývalé šíře tvarů, nových technik a zcela originálních vzorů. Mnozí v českých zemích, Bavorsku, USA a jinde začali napodobovat produkci šumavské sklárny a dále ji rozvíjet a modifikovat. Již po roce 1900 bylo takových firem mnoho. Později se zájem o irizované hutně zdobené sklo projevil kolem roku 1925 ve vlně druhé secese a znovu od sedmdesátých let 20. století s rozvojem ateliérových hutí. Inspiraci Lötzem přejímají firmy a ateliéry a rozvíjejí ji do mnoha variant. Jde o stovky tvůrců po celém světě, kdy vznikají stále nové originální designy, které mohou zase zaujmout jiné tvůrce. Je to jakýsi nepřerušený živý řetěz inspirace. V neděli 13. 3. se koná v PASK přednáška Jak poznat pravého Lötze, po které bude následovat komentovaná prohlídka výstavy.

text: Jitka Lněničková


Podobnost nikoliv náhodná
PASK (Hostašova 917, Klatovy)
18. 2.—10. 4.