Obdiv k fotografiím Ivana Pinkavy je náležitý – skrze svět sestavený ze svébytného autorského jazyka přenášejí určité mystérium a vtahují do vizuálního prostoru, jež divákovi nikdy neřekne vše. Výstava Dvojná vazba je novou transcendentální cestou, kterou diváka skrze jednotlivé fotografie nechává jít.


Ivan Pinkava (* 1961) je fotografem svou tvorbou dobře známý. Jeho specifický vizuál­­ní styl je rozpoznatelný a stále ohromující. Jednotlivé fragmenty v jeho fotografiích jsou stavebními prvky vizuálního jazyka, kterým dlouhodobě artikuluje ikonografické situace nebo tematizuje skrze autorské pojetí univerzální témata lidského života, pohnutek mysli či emočního rozpoložení. Věčně přítomná tenze rozpadu, frustrace, strachu i bolesti, pomíjivost a přesto trvalost v univerzálním jsou motivy, které ve fotografiích zhmotňuje skrze tělesnost či předměty. Žádné nerozpoznatelné prvky a nesrozumitelnost, ale právě z přímého sestavená velkolepost nejednoznačného a nedořečeného. Obnažené lidské tělo, matrace, granátová jablka, židle – objekty zasazené do čistých a minimalistických obrazových kompozic, ve kterých je stěžejní práce se světlem, navozují pocit majestátnosti v každém obrazu a jeho obsahu. Nahý muž je zrovna tak symbolem i pouhým objektem na fotografii. V právě ponechaném prostoru nejednoznačnosti tkví velikost Pinkavova díla.

Možnost volby
Výstava Dvojná vazba v olomoucké Telegraph Gallery je připravená s kurátorem Janem Dotřelem. Představuje na padesát Pinkavových fotografií od konce 80. let 20. století až do současnosti. Klade vedle sebe ty nejstarší černobílé fotografie i nefigurativní barevné snímky z posledního období. Divák se tak střetává s několika díly v nových dialozích, jež jsou v této linii pro samotného autora novou zkušeností. Vznikají vyústění, která si vzájemně protiřečí nebo se doplňují a nabývají na novém významu. Dvojná vazba je tak ve své koncepci v principu dvojakosti a podvojnosti otevřeným prostorem, který připouští nahlížení filosofické, náboženské i fyzikální. Otevřeně popouští hranice duálnímu vztahování se v mnoha možnostech; kontrastu, rovnosti, vymezení, korelaci nebo multiplikaci. Vazba je přítomna – jakou její podobu mezi sebou dané fotografie svírají, je cestou divákova svobodného ohledávání.
Fotografie není pouhou skrumáží pixelů na displeji či škálou černé po bílou na papíře. Součástí jejího vyznění je i zvolený formát, způsob adjustace i instalace a vybraný výstavní prostor. Všechny jednotlivé atributy, které jsou součástí celistvého vjemu, mají neopomenutelnou roli. Když se podaří umocnit vyznění autorova díla ve všech těchto ohledech, nabývá vizuální vjem na intenzitě i konzistenci. Prostor galerie je čistý, velkorysý a vzdušný a přesně takové vyznění přináší. Pinkavova výstava Dvojná vazba je vytříbený estetický zážitek, kterou v přenesené formě uchovává i vydaný katalog.


Ivan Pinkava – Dvojná vazba
Telegraph Gallery (Jungmannova 3, Olomouc)
25. 9.—14. 2. 2021