Proty boty jsou brněnská taneční skupina, která spojuje tanečníky s fyzickým handicapem a bez něj prostřednictvím kreativní činnosti, v tomto případě tance. Integrace tanečníků se zdravotním znevýhodněním do této taneční skupiny je jejich základním cílem. Využívají k tomu zejména techniky současného tance, ale i možnosti, které nabízí taneční terapie.

Učí se vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci, vyjadřovat se na jevišti. Ve svých choreografiích zkoušejí prezentaci vlastních myšlenek a pocitů. Při tvorbě přihlížejí zejména ke specifičnosti každého z tanečníků, pracují s jeho individuální osobností.

Za hranice standardního
Za vším stojí choreografky Kateřina Hanzlíková a Jitka Mozorová, které vedou pravidelné taneční lekce, technickou taneční přípravu a přípravu samotných představení. Pořádají také workshopy a dobročinné akce. Povedlo se jim založit dětskou skupinu pro malé handicapované tanečníky od šesti let věku. Snaží se navazovat kontakty se spřízněnými skupinami a to nejen na domácí scéně, ale i v zahraničí. Dlouhodoběji a pravidelně spolupracují například s vídeňskou skupinou Ich bin O.K., která se věnuje tanečníkům s Downovým syndromem. V letošní sezóně čeká taneční soubor Proty boty uvedení pohádky Slon a mravenec, premiéra celovečerní choreografie Do sebe, účast na přehlídkách scénického tance, letní výjezdy na festivaly a samozřejmě každoroční listopadová benefice Večer na přidanou.

Svoboda jako leitmotiv
Integrované taneční skupině Proty boty se téma svobody neustále vrací. Jejich letošní projekt nemá název Do sebe náhodou – je už šestým v řadě a navazuje na ty předchozí. Tématem vnitřní svobody se skupina inspiruje dlouhodobě. Inscenace Do sebe vychází z myšlenky, že pokud se člověk nepokusí nahlédnout do hloubky svého nitra, zůstává stále v odcizení od sebe samého, což může být příčinou frustrací, pocitů závislosti a především vnitřní bolesti, která člověka učiní nesvobodným.

Projekt se snaží bořit pomyslné bariéry mezi lidmi se znevýhodněním a širokou veřejností. Mění pohled společnosti a diváka na tanec a na jeho estetické vnímání. Učí respektu k odlišnostem, odstraňuje klišé a předsudky, ukazuje, že hýbat se a tančit může každý bez rozdílu. ∞


Taneční workshop pro handicapované
Divadlo Barka (Svatopluka Čecha 35a, Brno)
so 23. 2. 9:00 • 1 400 / 1 000 Kč