Taneční a pohybové projekty Andrey Miltnerové a Jana Komárka se vždy vyznačovaly obsedantní křehkostí, nutkavou precizností i tím, že strhující výkon tanečnice vyvolává pocit, že se musí každou chvíli vznést. Nové představení Tranzmutace navazuje na předchozí práce tvůrčí dvojice, a je tak dalším marným, ale o to intenzivnějším pokusem vzlétnout. Pozvolna stupňovaná energie nové inscenace, v níž se tvůrci rozhodli zkoumat oblasti mimo jazyk taneční choreografie, uvolňuje možnosti pohybu na hranici mezi destrukcí a transcendencí.

Andrea Miltnerová, britská tanečnice a choreografka českého původu, působila v tanečním a baletním angažmá na řadě velkých evropských scén od Paříže (Opéra Comique a Opéra Royale) přes balet Národního divadla až po Balšoj těatr Moskva. Vedle dalších současných pohybových projektů ji hluboký zájem o barokní estetiku přivedl také k umělecké spolupráci na rekonstrukci barokních oper a k etnochoreologickému výzkumu. Představení, která připravovala ve spolupráci s oceňovaným režisérem a světelným designérem Janem Komárkem (například Tanec magnetické balerínky, Flashback aj.), bývají pravidelně uváděna na různých významných mezinárodních festivalech po celé Evropě. Tak je tomu i v případě expresivního, minimalistického a technicky precizního představení Fractured, které stejně jako Tranzmutace vzniklo v produkci o. s. Motus, produkce divadla Alfred ve dvoře. Představení Fractured bude během komponovaného večera uvedeno spolu s premiérou Tranzmutace 14. a 15. května v divadle Alfred ve dvoře. º


Fractured + Tranzmutace
Alfred ve dvoře (Františka Křížka 36, Praha 7)
čt 14. 5. a pá 15. 5. 20:00 • 200 / 100 Kčautor: Ondřej Buddeus