Letní výstava v Galerii Evoluční nabývá poprvé atypické podoby – vystavuje dílo kurátorů, ale bez umělců.

Proč se současné umění tak často stává nesrozumitelným exhibicionismem akademického světa a uzavírá se pak samo v sobě? Je snad dnešní umělecký svět natolik vzdálen realitě, kterou by ale měl svými svébytnými projevy opisovat a reagovat na ni, a proto není možné jeho jazyk pochopit?

Fokus diváka v uměleckém světě bývá zaostřen primárně na umělce a do zorného pole se kurátor dostává zpravidla jako ten, který umělce pozval do daného výstavního prostoru, uvedl jej a textově – častokrát ale nesrozumitelně – zaštítil, jeho práci. Iniciátor, selektor, tvůrce nových souvislostí. I tyto tři role ale dokreslují celkovou podobu kurátora. Jeho úloha bývá daleko důležitější, než očekáváme.

Zájmem kurátora je nejenom zrealizovat prezentaci vybraného umělce a jeho díla, ale hlavně poskytnout recipientovi umění estetický zážitek, srozumitelně předat sdělení a to vše konzistentně ucelit v podobě výstavy. Uvést diváka do kontextu a představit mu nejen dílo, ale i jeho autora. Nenechat diváka tápat, ale navést ho ke správnému uchopení daného uměleckého díla. Kurátor je zodpovědnou osobou, která tvoří spojnici mezi umělcem a příjemcem umění. Postava, která neobnažuje sebe skrze artefakty, ale fakta a souvislosti. Osoba zodpovědná za výslednou podobu výstavy. Selektor, který volí umělce. Hledač přesahu a objevovatel sdělení. Člověk, který uvádí dílo v nových propojeních. Pečovatel o dílo i umělce. Překladatel díla do verbálního jazyka. A v neposlední řadě stejně důležitá osobnost výstavy jako umělec, jen v jiné roli. Aktem výstavy Summer Break poukazuje kurátorské vedení Galerie Evoluční – Bára Alex Kašparová, Veronika Čechová, Jiří Gruber – na roli kurátora v celkovém výstavním projektu. Osvětluje ji, klade důraz na čitelnost jeho úlohy a otevírá dialog o důležitosti této postavy v uměleckém světě. ∞


Summer Break
Galerie Evoluční (Revoluční 5, Praha 1)
21. 7.—20. 9.