Ve středu 4. dubna proběhlo slavnostní předávání cen Magnesia Litera, které, jak samo sdružení Litera říká, propaguje kvalitní literaturu. Oceňováni jsou autoři v devíti různých kategoriích: Litera za nakladatelský čin, překladovou knihu, knihu pro děti a mládež, naučnou literaturu, publicistiku a dvě nejsledovanější za poezii a prózu, nechybí ani cena pro objev roku, blog roku a tento rok i za knihu století. Jaká nejvýraznější témata vířila na české literární scéně minulý rok?

V knize Nebožtík Ondřeje Horáka jsme konfrontování se začínajícím spisovatelem Štěpánem Hrdinou, jenž je nabubřelý, egoistický flákač. Prochází životem beze snahy cokoli vytvářet, bez úsilí a vášně, a přesto očekává, že ho okolí bude obdivovat a bude mu věnovat pozornost. Nebožtík má čtenáři přiblížit současný trend lidí, kteří nemají zájem o literaturu nebo umění, jejich postoj vůči nim je až negativní, ale využívají je jako možnosti se zviditelnit a vypadat intelektuálně. Příběh se opírá o trendy sbírání lajků na sociálních sítích, pozérství, neschopnosti pracovat a kritizuje tak módu zbytečného „umělce“.

Útok na druhou Literu
Za sychravými podzimními dny a jednou mrtvolou ukrývá Anna Bolavá v knize Ke dnu depresivní exkurzi do života obyčejných lidí. Tato kniha je volným pokračování autorčina debutu Do tmy, za který minulý rok získala Magnesii Literu. Příběh se odehrává v malém městě Řečovice, kam se po nešťastné události vrací Hana se svou matkou. Hana je mladá labilní žena, která poslední dobu věnovala péči o matku, a nenachází v místních obyvatelích pochopení. Kromě Hany je v knize šest dalších postav, jejichž příběhy se vzájemně prolínají a příběhem nás provází několik vypravěčů. Dílo působí svým ponurým prostředím lesa, močálů, mlhy a bolestí postav velmi melancholicky a opravdově.

Lyrický subjekt promlouvá
Nelegie, Branická, Nádraží Holešovice, Svítáníčko, to jsou čtyři části tvořící básnickou sbírku Ondřeje Hanuse s názvem Volné verše. V básních se odvrací, jak název sám předesílá, od tradičních básnických forem. V první části se objevuje spirituální linie a křesťanské motivy apokalypsy a Boží milosti, druhá část přivádí čtenáře do pražských ztemnělých uliček plných bezdomovců, které nemají konce, ani smyslu. Ve třetí části se Hanus vrací do lůna matky. A ve Svítáníčku hovoří k samotné tvorbě textů, převládá zde zavrhování tvorby a odpor k ní. Celou sbírku charakterizuje hledání vlastního bytí a snaha jej vyjádřit.

Talent v souřadnicích
Jedním z objevů roku je i básnická prvotina mladé autorky Anny Prstkové, která vyšla díky vítězství v soutěži Ortenova Kutná Hora. Název knihy 49°27´45.249˝N, 17°58´36.107˝E je velmi originální, jde o souřadnice porodnice, kde se autorka narodila. Právě mapy, města a různá místa hrají v její knize velkou roli. Autorka je ceněná pro melodičnost jazyka a spontánní a promyšlené verše se zajímavým rytmem a zvukem.

Spokojenost
Díky známosti cen Litera může i méně vášnivý čtenář zaregistrovat dění na současné české scéně a pozorovat, že česká literatura svou kvalitu má a její témata i zpracování nezaostávají za literaturou světovou. Díky takovým impulsům se zvyšuje poptávka nejen po vítězných, ale i nominovaných autorech a zájem o literaturu. A my si musíme své národní umění hýčkat. Co když jednou také něco napíšeme sami a nebo se budeme chtít pyšnit talenty národa? ∞