Tak dlouho k smrti je mi,
zoufalý sedím s anděly

Vymřelý a s trny

Jsem ve svém smyslu sám,
jsem sám ve svém smyslu

Polámanými slovy píšu

Přehrabuji se pomalu
pohraničím prázdna

Tak dlouho k smrti je mi,
sám sobě nesrozumitelný
A smrtelný

Udělal jsem si jasno v hlavě
jako v hrobě

Budeme spolu onanovat,
malá, vychrtlá cikánko,
mezi vražděním a nakupováním

Dlouhá a pomalá věta,
tato věta, neúměrně
krátká

Vraždění a nakupování

Zvětralé kundičky voní plícemi
Zlehka dýchají oblaka

Ze sbírky Tahiti v hlavě (Fra 2019)