Psychedelika zažívají v současné době renesanci. Řada významných světových pracovišť buď již zkoumá, nebo začíná zkoumat potenciál, který se skrývá v látkách jako je meskalin, LSD či psilocybin.

Některé z těchto institucí mají však již zkušenost z doby 50. a 60. let, než byla psychedelickým látkám přiřazena nálepka nebezpečných drog a byly na dlouhou řádku let zakázány. Jedno z míst, kde v této zlaté éře probíhaly experimenty, byla i tehdejší Československá republika. Malá středoevropská země, složená ze dvou později rozdělených národů, napomohla k rozluštění některých záhad psychedelik a vychovala i řadu významných osobností psychedelického hnutí. Za zmínku určitě stojí Stanislav Grof, na jehož podnět se uskuteční zářijová Mezinárodní transpersonální konference pořádaná v srdci Evropy – Praze. Pojďme se společně krátce podívat na to, jak naše malá země přispěla k pochopení psychedelik.

Začalo to rulíkem zlomocným
První výzkumy s psychoaktivními látkami na území ČR sahají až do 19. století k jednomu ze spoluzakladatelů cytologie, Janu Evangelistovi Purkyněmu. Rodák z libochovického zámku experimentoval např. s muškátovým oříškem nebo rulíkem zlomocným (belladonna). Za prvního oficiálního pionýra výzkumu psychedelik se však dá považovat až S. Nevole, který zkoumal účinky mezkalinu na lidskou psychiku. Navazující 50. a 60. léta však nepatřila mezkalinu, ale z převážné většiny diethylamidu kyseliny lysergogové, spíše známému pod zkratkou LSD. První vzorky této látky dorazily do Československa jako dar od Basilejské farmaceutické firmy Sandoz (mateřské firmy LSD, to zde bylo roku 1943 poprvé syntetizováno Albertem Hofmannem). V roce 1961 pak bylo LSD poprvé vyrobeno na domácí půdě VÚFB (Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii v Praze) inženýrem Semovským. Průmyslově se LSD chytl závod Spofa v Komárově u Opavy a pod názvem Lysergamid ho začal rozšiřovat po celé republice.

Samotný výzkum LSD probíhal od 50. do 70. let (přesněji od roku 1952 do 1974). Počty sezení s tzv. lysergovkou, jak se LSD lidově říkalo, se v jednotlivých střediscích pohybovaly okolo tisíců. Výzkumy byly cílené na nejrůznější skupiny jako autistické děti, alkoholici, exhibionisti, neurotici a psychotici. Podstatné místo však měli zdraví jedinci a autoexperimenty odborné veřejnosti. Přínos vlastního prožitku byl pro většinu z nich velmi podstatný pro pochopení psychického stavu jejich pacientů. Toto potvrzuje ve své knize vedoucí kolektivu na psychiatrické klinice Univerzity Karlovy J. Roubíček: „Na naší klinice je možno, aby lékaři, psychologové, sociální pracovníci i ošetřovatelé na sobě samých prožili to, co denně sledují u svých nemocných, a lépe se tak vcítili do jejich zážitků.“ Na tomto pracovišti, kde probíhal výzkum LSD jako první v celé ČSR, nashromáždili od roku 1952 do 1961 130 experimentů u 76 jedinců.

Ve druhé polovině 50. let se vytvořila druhá skupina pod vedením M. Vojtěchovského, kam patřil např. S. Grof, K. Ryšánek, E. Kuhn a další. Vojtěchovský společně se svým kolektivem pozoroval modelové psychózy spuštěné psilocybinem, mezkalinem, adrenochromem a nebo anticholinergními halucinogeny. Zajímavým faktem je také to, že podle pramenů M. Vojtěchovského pracovalo v této zlaté éře psychedelik v ČSR na 60 psychiatrů.

Meskalin, LSD, psilocybin
Dalším významným krokem v klinickém užívání psychedelik bylo založení Výzkumného ústavu psychiatrického v roce 1961. Na tomto ústavu, který se v současné době jmenuje Psychiatrické centrum Praha, pracoval také S. Grof, který v době působení na tomto pracovišti položil základ své teorii o perinatálním traumatu a nové katografii lidské duše. Významnou roli na poli výzkumu LSD měl také kolektiv okolo M. Hausnera, který pracoval na psychiatrickém oddělení fakultní nemocnice v Sadské u Poděbrad. V letech 1966 až 1974 se zde uskutečnilo na 3 000 léčebných sezení.

Závěrem je velmi důležité upozornit na to, že ČSR byla jedním z prvních států (dokonce před WHO v srpnu 1966), kde bylo LSD podřízeno státní kontrole. Řízená a kontrolovaná distribuce Lysergamidu Spofa přinesla pozitivní výsledky, téměř nedocházelo ke zneužívání. I přes všechny dobré výsledky na československých pracovištích byla psychedelika roku 1974 přidána na zakázanou listinu a práce s nimi byla stejně jako na celém světě téměř na 20 let zastavena.

Přehodnocení dosavadních pohledů na svět
Naštěstí již zákazy z let minulých neplatí a my tak máme velké štěstí, že můžeme doslova v přímém přenosu sledovat, jak se přístup k psychedelickým látkám mění. Všechny dosavadní snahy o pochopení významu psychedelik a jejich možné role v práci s vědomím eskalují směrem k letošnímu září k již zmíněné Mezinárodní transpersonální konferenci, která si bere za cíl přehodnotit náš dosavadní pohled na svět ze všech možných úhlů pohledu. Psychedelika mohou v tomto procesu hrát důležitou roli. Chcete-li být u toho, neváhejte a na přelomu září a října přijeďte do Prahy! ∞

autor: Matěj Kučera