První číslo magazínu Artikl uvedlo ještě před svou tištěnou formou video o zrození jak fyzickém, tak virtuálním. Dílo Lukáše Hofmanna je ironizující a emocionálně naléhavé, nostalgické a futuristické. Ambivalentní jako celá autorova povaha a jeho přístup k současnosti.

Videokoláž I Am a Real Person ztvárněná Lukášem, známým pod pseudonymem Saliva, zpracovává motivy post-internetové kultury. Těmi stěžejními jsou přítomnost technologií, vizualita sociálních sítí, selfies (autoportrétů) a internetových fotobank. Fascinovaně ukazuje editovaný sanitární odosobněný svět. Samotná videokoláž zpracovává přesah virtuality do emocionálního světa na příkladu vyfabulovaného digitálního partnerského vztahu. Připomíná moment, kdy vás něco pobaví, potěší nebo rozesměje na Facebooku. Kdy sledujete aktivistické video, se kterým soucítíte; kdy komunikujete s kamarády nebo partnerem, který bydlí na druhém konci světa. Tento přesah autor nehodnotí, ale především konstatuje. Také relativizuje realitu na příkladu silně zkresleného zvukového podbarvení. To kombinuje deformovanou zesládlou hudbu, do které vstupuje drásavý rozhovor mezi mužem a robotem, který nabízí zdravotní pojištění, a přitom působí až moc lidsky. Tento audiovizuální počin zřejmě i předpovídá přerod emocionální interakce, kdy robot bude moci prohlásit, že je a real person a bude to stejně oprávněné, jako tvrzení člověka. ∞


Lukáš Hofmann se věnuje videoartu, digitálnímu umění, Djingu, spolupořádání audiovizuálního party projektu zvaného #urso5hrsago. Toto léto se podílel na organizaci večerního art happeningu Gothic Kitchen s Anežkou Hoškovou a byl hostujícím kurátorem v Galerii Plevel, která se zabývá právě post-internetovou vizualitou. V současné době studuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze.


autor: Alexandra Třešňová