Bezbřehá fantazie za zdmi vlastního bytu

Bezbřehá fantazie za zdmi vlastního bytu

Umění Lucii Scerankové působí jako jakýsi přirozený nástroj, pomocí nějž se mladá autorka vyrovnává s okolním světem. Ve svých výtvorech skutečnost rozličně přetváří a zachází s ní, aby zachytila své vlastní, specifické vnímání okolní reality.

Tags: , , , ,
Zrození fyzické i virtuální

Zrození fyzické i virtuální

První číslo magazínu Artikl uvedlo ještě před svou tištěnou formou video o zrození jak fyzickém, tak virtuálním. Dílo Lukáše Hofmanna je ironizující a emocionálně naléhavé, nostalgické a futuristické. Ambivalentní jako celá autorova povaha a jeho přístup k současnosti.

Tags: , , , , , , , ,
Kdysi prádelna, dneska galerie

Kdysi prádelna, dneska galerie

Nový prostor pro aktuální umění Prádelna Bohnice v areálu Psychiatrické léčebny v Bohnicích připravil výstavu Kamily Ženaté Roll Over All, Roll All Over, Lilith.

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,